Počet stránek ve webu: 42.116


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.319.973

Dluh manžela před manželstvím a exekuce na účet nové manželky

Odesláno: 
Otevřeno 769 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
manželovi vznikla exekuce před uzavřením našeho manželství - asi 2014, brali jsme se 2016. V současnosti exekutor postihl můj osobní účet. A to bez jakékoli informace či předchozího varování. Nebylo mi doručeno žádné písemné sdělení či výzva k úhradě. Byly mi tak zablokovány veškeré finance a to i přes to, že jsem v současnosti doma na rizikovém těhotenství. Kvůli blokaci účtu (peníze na účtě jsou, ale nelze s nimi nijak nakládat) mi neodešly moje pohledávky a splátky úvěrů a tím mi vznikl záznam v registru, byly naúčtovány poplatky a hrozí, že dojde k zesplatnění úvěru.
Měl exekutor na toto jednání právo? Odmítá se mnou komunikovat, pouze mě vyzývá k úhradě celé částky.
Mnohokrát Vám děkuji za odpověď.
 
Zdravím Vás, v tomto případě Vám doporučuji podat návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.). V tomto návrhu na zastavení exekuce požaduje zastavení exekučního postihu manžela povinného, tedy odblokování účtu manžela povinného, případně i postižení srážek ze mzdy manžela povinného. Uveďte, že exekuce je nařízena pro výlučný dluh Vašeho manžela, který vznikl v roce 2014 a Vy jste se vzali v roce 2016, což doložíte i úředně ověřenou kopií oddacího listu, čímž dokážete skutečnosti, které v návrhu tvrdíte.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti vznik dluhu v roce 2014 a sňatek až v roce 2016, tedy máte za to, že exekuční postih Vašeho majetku by tedy měl být zastaven. A tato exekuce by měla být vedena pouze po Vašem manželovi a nikoli po Vás.
K blokaci účtu uvádím, že o té se povinný nebo jeho manžel nedozví předem, ale většinou až v situaci, kdy již proběhla, neboť kdyby exekutoři toto lidem oznamovali předem, poté by na exekutora již čekali jen prázdné účty.
Je zde však způsob jak se dostat k penězům, nebo přesněji řečeno k části peněz, a to ten, že budete muset spolu s Vašim manželem zajít na pobočku banky u níž máte veden Váš blokovaný účet a v souladu s ust. § 304 b odst. 4 občanského soudního řádu Vy jako manželka povinná budete muset banku požádat o výplatu nezabavitelné částky z účtu manžela povinného. Tato nezabavitelná částka činí minimálně dvojnásobek životního minima jednotlivce, tj. 6.820,- Kč a maximálně polovinu částky, která byla na účtu v okamžiku doručení exekučního příkazu.
Dále Vám doporučuji, abyste se s plátcem nemocenské a případně i mateřské nebo v zaměstnání dohodla na výplatě nemocenské, mateřské či mzdy v hotovosti a nikoli na blokovaný účet. Kdybyste tak neučinila, tyto peníze by šly exekutorovi a nikoli Vám, a to až do doby, než by bylo rozhodnuto o návrhu na zastavení exekuce, nebo po tu dobu co by byl Váš účet blokován. Jen dodávám, že o výplatu nezabavitelné částky můžete požádat pouze jedenkrát po celou dobu vedení exekuce přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného, o této skutečnosti by Vás měl exekutor v písemné formě poučit. Přeji Vám hodně štěstí, aby vše dobře dopadlo.
 
Mnohokrát Vám děkuji za cenné rady, určitě je vyzkoušíme!
 
Zdravím Vás, od toho jsme tady. Kdybyste cokoli potřebovali, můžete se na nás obrátit.