Počet stránek ve webu: 39.858

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.842.756

Exekuce vyplacené pojistky manželky, exekuce na manžela - může to exekutor udělat?

Odesláno: 
Otevřeno 722 x
1 odpověď
 
Dobrý den, u exekuce vedené na manžela exekutor požádal o vyplacení pojistného plnění úrazového pojištění, které je na moje jméno. Je to v pořádku?
 
Zdravím Vás, pokud by se jednalo o exekuci pro pohledávku, která vznikla ze trvání manželství tak exekutor skutečně může zabavit Vaše pojištění a tuto částku poté použít na úhradu vymáhané pohledávky. Pokud by se však jednalo o dluh, který vznikl před uzavřením manželství a Vy jste tuto pojistku uzavřela ještě před manželstvím bylo by nutné podat návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.). V tomto návrhu je nutné uvést, že je vymáhán dluh před vznikem manželství a že rovněž ono pojištění z něhož byla pohledávka vymožena je uzavřena rovněž před vznikem manželství, tudíž se jedná o výlučně Váš majetek, což dokládáte nejen úředně ověřenou kopií oddacího listu a rovněž i úředně ověřenou kopií pojistné smlouvy, a proto máte za to, že Vaše pojištění by nemělo být použito k úhradě exekuce na výlučný dluh Vašeho manžela, neboť SJM vzniká až uzavřením manželství, proto je zde dán ohledně tohoto pojištění zákonný důvod pro zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu.