Počet stránek ve webu: 43.284


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.772.974

Předčasné zaplacení dluhu v insolvenci, oddlužení, osobním bankrotu - co se bude dít dál?

Odesláno: 
Otevřeno 845 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
od 01/2016 řádně splácím dle splátkového kalendáře a teď mám možnost formou darovací smlouvy předčasně splatit celou zbylou část dluhu. Chtěla bych se Vás zeptat, zda mi po zaplacení celé částky vystaví insolvenční soud ihned potvrzení o zaplacení, aby mi byly okamžitě zastaveny další srážky ze mzdy nebo bude dále docházet ke srážkám, popř. jak dlouho.
Dále by mě zajímalo jak dlouhou lhůtu má IS na rozeslání jednotlivých částek věřitelům?
Děkuji za odpověď
 
Zdravím Vás, insolvenční správce by měl částku získanou darem od dárce dlužníka na účet insolvenčního správce poukázat jednotlivým věřitelům dlužníka, a pokud by byl splátkový kalendář skutečně splněn, měl by soudu zaslat zprávu o splnění oddlužení, kdy soud vezme splnění oddlužení na vědomí. Poté co by dárce zaslala dar na účet insolvenčního správce a Vy budete mít skutečně jistotu, že je splátkový kalendář skutečně uhrazen můžete buď sama jako dlužnice požádat soud o osvobození od placení pohledávek, nebo tak učiňte prostřednictvím insolvenčního správce, soud poté vydá rozhodnutí, kdy vezme na vědomí oddlužení a současně Vás osvobodí od placení pohledávek věřitelům, kteří se do insolvence nepřihlásili, ač tak učinit mohli. Pokud byste o osvobození od placení pohledávek nepodala soud by vzal splnění oddlužení na vědomí a v tomto rozhodnutí by Vás vyzval k návrhu na osvobození od placení pohledávek nepřihlášených do insolvence. Na tomto místě však dodávám, že pokud je například sporná část nějaké pohledávky (kterou insolvenční správce či dlužník u přezkumného či zvláštního přezkumného jednání popřeli, nebo je v této věci veden incidenční spor), insolvenční správce bude část peněz, která by připadala tomuto věřiteli deponovat na účtu do doby rozhodnutí o této sporné pohledávce, Po právní moci usnesení, kterým by bylo o této sporné pohledávce rozhodnuto, by insolvenční správce podal soudu zprávu o splnění oddlužení, případně i s návrhem na osvobození dlužníka od placení pohledávek, Takže vidíte sama, že situace do jisté míry závisí i na okolnostech každého insolvenčního řízení.