Počet stránek ve webu: 43.214


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.630.143

Zrušení blokace účtem u nezaplaceného dluhu - co bude dál?

Odesláno: 
Otevřeno 770 x
5 odpovědí
 
Dobrý den,
přišla mi zpráva z banky, že blokace účtu exekutorem byla zrušena, ale nebyla nijak zaplacena (není z čeho) zajímalo by mě jaké kroky obvykle následují od exekutora dál.
Děkuji za odpověď
 
Zdravím Vás, po zrušení blokace účtu má exekutor možnost vymáhat pohledávku ostatními způsoby provedení exekuce, tedy srážkami ze mzdy či příjmu povinného, přikázáním jiné peněžité pohledávky povinného, prodejem movitých věcí povinného, prodejem nemovitých věcí povinného, a pokud by povinný podnikal a vlastnil by obchodní podíl v obchodní společnosti tak i prodejem tohoto obchodního podílu. Popřípadě může exekutor zastavit exekuci. Možností je jak vidíte mnoho, a to co v konkrétním případě exekutor učiní závisí i na délce exekuce a úspěšnosti vymáhání dlužné částky, včetně nákladů exekuce, což nelze předvídat bez možnosti nahlédnout do spisu.
 
Děkuji za odpověď. můj případ je takový že už nemám nic nemá ani práci ,bydliště na MÚ, v podstatě bezdomovec.
 
Zdravím Vás, tak v tomto případě mám za to, že můžete podat návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), a to z důvodu nemajetnosti povinného, neboť dosavadní průběh exekuce ukazuje, že nebudou vymoženy ani náklady exekuce a exekuce již nějakou dobu probíhá. Dále je dobré jako přílohu k tomuto návrhu na zastavení exekuce rovněž přiložit i potvrzení o Vašich příjmech od počátku roku, např, z úřadu práce a popsat i Vaše osobní a majetkové poměry.
Je totiž možné, že tuto exekuci zastaví exekutor i sám, ale pokud by tak neučinil, tak by bylo dobré, abyste návrh na zastavení exekuce podal Vy sám.
 
Děkuji moc za odpověď a přeji příjemný den
 
Zdravím Vás, za málo. Kdybyste cokoli potřeboval můžete se na nás obrátit.