Počet stránek ve webu: 40.408

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.274.172

Exekuce před manželstvím - přejití dluhu na novou manželku, nového manžela

Odesláno: 
Otevřeno 810 x
1 odpověď
 
Dobry den,
chci se zeptat jak je to v případě když se chtějí dva partneři vzít a jeden s partnerů má exekuce z podnikání. Jde to nějak ošetřit ať se to nedotkne toho druhého partnera? Exekuce mu strhávají s platu.
Děkuji H
 
Zdravím Vás, vždy lidem, kteří chtějí uzavřít manželství a jeden z nich má exekuce doporučuji, aby tak učinili až poté co budou uhrazeny všechny exekuce. V opačném případě riskují exekuční postih nedlužícího manžela, a to bohužel i v případě sepsání tzv. předmanželské smlouvy, neboť tento úkon byl učiněn v době, kdy jeden z budoucích manželů již měl exekuce.
Řešením by v tomto případě bylo eventuálně i podat společný návrh manželů na povolení oddlužení, jelikož však jde o i dluhy z podnikání, tak by s Vašim oddlužením museli souhlasit i věřitelé Vašeho manžela, u kterých mu dluhy z podnikání vznikly. Další podmínkou je to, že oba musíte z Vašich příjmů uhradit alespoň 30% pohledávek Vašich nezajištěných věřitelů a dále je k společnému návrhu manželů na povolení oddlužení rovněž nutné přiložit i společné prohlášení manželů, o tom, že pro účely zpeněžení majetkové podstaty se všechen Váš majetek považuje za majetek ve společném jmění manželů opatření úředně ověřenými podpisy každého z Vás. Dále je nutné k tom přiložit u každého z Vás standardní přílohy k tomuto návrhu přiložit i standardní přílohy k návrhu na povolení oddlužení (seznam závazků, seznam majetku seznam zaměstnanců, prohlášení o podnikání a o tom, zda dluhy pocházejí z podnikání, a pokud ano, výslovně uvést jaké to jsou, dále i seznam dlužníků a doložit listiny o vzniku a aktuální výši závazků dlužníků tedy obou manželů).
Pokud by se Vám tohle nechtělo činit, a vzali byste se je nutné počítat i s tím, že by mohla být eventuálně exekučně postižena i Vaše mzda a Vy byste poté musela podávat návrh na zastavení exekuce, dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), s tím, že dluh vznikl ještě před uzavřením manželství, a proto tedy nemáte s minulými dluhy Vašeho manžela nic společného, což je nutné i doložit úředně ověřenou kopií oddacího listu.