Počet stránek ve webu: 40.449

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.278.335

Exekuce společného jmění manželů SJM - dluhy před manželstvím

Odesláno: 
Otevřeno 885 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
obracím se na Vás ohledně exekucí, které jsou na mou osobu vedeny. Jedná se o exekuce nařízené zhruba v roce 2009. Jedná se o výlučně mé závazky, které mi vznikly vznikem invalidity. Mojí manželku jsem si vzal v roce 2011 to znamená, že s mými dluhy nemá cokoli společného. Postupem času se u nás změnily zákony a exekutorům vyšly vstříc i tím, že se jim povolilo exekuovat SJM i pro dluhy před manželstvím. V roce 2015 vydal Ústavní soud nález, kterým ledacos změnil, i přes to se opět změnil exekuční řád další novelou. Otázku, kterou mám, je postih SJM pro výlučné moje dluhy před manželstvím. Dle judikatury Nejvyššího soudu ze dne 1.4.2016 pod sp. zn. 20 Cdo 4368/2015 platí že, dluhy vzniklé za staré právní úpravy tedy, že nebylo možné postihnout SJM pro dluhy před manželstvím tedy je to závazné i pro exekutory. Jestli jsem to dobře pochopil, není možné dnes (26.09.2016) moje dluhy uspokojovat ze SJM, když závazky mi vznikly před rokem 2010 a ženu jsem si vzal 2011.
Díky za odpověď a radu, neboť insolvenční řízení není pro vše momentálně možné.
 
Zdravím Vás, ano dle mého názoru máte pravdu, v tom, že by neměl být exekučně postihován majetek Vaší manželky pro Vaše výlučné dluhy před vznikem manželství. Dle mého názoru je nutné, abyste co nejdříve podali návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.) a budete se domáhat zastavení exekučního postihu majetku manželky povinného pro výlučné dluhy jejího manžela před vznikem manželství, proto se domníváte, že exekuce na majetek Vaší manželky je nutné zastavit. To, že se jedná výlučně o Vaše dluhu, je možné doložit jednak úředně ověřenou kopií oddacího listu a dále i kopií dohody o vypořádání SJM s Vaší bývalou manželkou, a poté již bude jen nutné vyčkat jak bude o Vašem návrhu na zastavení exekuce rozhodnuto.
 
Dobrý večer, asi jsem to napsal špatně ale nejsme rozvedeni. Jen exekutoři sem tam skoušej hodit na účet manželky blokaci. Dotaz spíš směřoval na to, když se objeví exekutor u nás doma, tak si myslím, že dle tohotojudikátu nesmí postihnout SJM. Jinak velmi děkuji za rychlou odpověď.
 
Zdravím Vás, špatně jste mě pochopil Vy, měla jsem na mysli dohodu o vypořádání SJM z Vašeho bývalého manželství a nikoli toho současného, i tento dokument je dobré přiložit k návrhu na zastavená exekuce.