Počet stránek ve webu: 40.192

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.063.450

Předání dluhu bankou jinému věřiteli a vymáhání dluhu exekutorem

Odesláno: 
Otevřeno 1042 x
7 odpovědi
 
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat jak mám dál postupovat v této věci: od roku 2013 žiji v zahraničí a měl jsem dluh u banky která toto předala vymáhací společnosti. Do června roku 2015 jsem splácel pak ale vzhledem k úrazu v zaměstnání jsem skončil na nemocenské a nebylo možno splácet. Toto jsem i volal dané firmě. 03/2016 jsem volal že bych doplatil alespoň tu část, kterou jsem jim nesplácel, resp. že bych doplatil téměř všechno.
Odpověď jsem dostal že oni to předali jiné firmě a neví komu. Někdy v červnu 2016 mi volala mamka, že převzala dopis a v tom bylo rozhodnutí o soudu nařízení exekuce na 3násobnou částku než byla dlužná, soud měl proběhnout někdy v dubnu 2016. V prohlášení je napsáno že jsem neměl ani nárok na odvolání. V Čechách prokazatelně již 3 roky nežiji. Z dlužné částky cca 98. 000Kč mám k dnešnímu dni zaplatit cca 260.000 Kč!
Jak postupovat? Toto opravdu není normální takové částky.
Děkuji, Jan
 
Zdravím Vás, pokud se jedná o dluhy ve stadiu exekučního vymáhání, tak se dlužná částka standardně vysoce, a to velice výrazně navýší. Jelikož jste se však dlouhodobě zdržoval v zahraničí, je nutné tuto skutečnost rovněž prokázat i soudnímu exekutorovi, a to tak, že v souladu s ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.) podáte návrh na zastavení exekuce, ve kterém uvedete, že Vám exekuční příkaz nebyl řádně doručen, neboť se dlouhodobě, a to již po dobu 3 let zdržujete v zahraničí, což je nutné exekutorovi i doložit, a to úředně ověřenou kopií Vašeho cestovního pasu, víza, či pracovní smlouvy se zahraničním zaměstnavatelem. S ohledem na tyto skutečnosti, jste se tedy ani o zahájení řízení nedozvěděl a proti exekučnímu titulu jste se tedy nemohl řádně bránit, a proto tedy exekuční titul nemohl nabýt právní moci ani vykonatelnosti a jedná se tedy z tohoto důvodu o nezpůsobilý exekuční titul, který nemůže přivodit zahájení exekuce a je zde z výše uvedených důvodů dán zákonný důvod pro zastavení exekuce. Dále již bude nutné čekat jak bude o tomto návrhu na zastavení exekuce rozhodnuto. Kdyby to případně nevyšlo, bylo by nutné se s exekutorem dohodnout na splátkovém kalendáři, a zkusit požádat věřitele o prominutí příslušenství, ale až po úhradě jistiny. Nejdříve bych však podala návrh na zastavení exekuce dle výše uvedených ustanovení.
 
Děkuji za odpověď,
takže toto mám podat soudnímu exekutorovi nikoliv exekutorovi který mi zaslal již tuto zprávu s vyčíslením?

A co se týče prominutí příslušenství to nevím koho, neboť první společnost (která odkoupila pohledávku od banky) tuto následně přeprodala vymáhací společnosti nynější.

A na podání návrhu exekuce je nějaký formulář který pošlu soudci nebo nynějšímu exekutorovi?

Mockrát vám děkuji za odpovědi Jan
 
Zdravím Vás, návrh na zastavení exekuce se podává k exekutorskému úřadu, který danou pohledávku exekučně vymáhá. Je možné zkusit vyhledat vzor pro návrhu na zastavení exekuce, zkuste i vyhledávat v našich vzorech, je možné, že tam bude i vzor na návrh na zastavení exekuce, ale do podání samého bych napsala to co vystihuje Vaši situaci - viz. předchozí odpověď na kterou tímto odkazuji.
O odpuštění příslušenství je třeba žádat oprávněného, tedy toho v jehož prospěch je tato pohledávka exekučně vymáhána a nikoli původního věřitele, neboť ten již není majitelem této pohledávky. Jak jsem však uvedla, nejdříve podejte návrh na zastavení exekuce k soudním exekutorovi, který tuto pohledávku exekučně vymáhá a po rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce je nutné zvážit další postup, je možné, že pokud by exekutor či soud návrhu na zastavení exekuce vyhověl, již nebude nutné žádat věřitele o odpuštění příslušenství, neboť exekuce bude zastavena.
I kdyby byla exekuce zastavena, tak dluh bude existovat i nadále.
 
Bude bráno i v můj prospěch pokud uvedu že první vymahatelská společnost na mě měla přímý kontakt? (email, zahraniční telefon) nebo toto je netřeba uvést v návrhu?

Dále v mém případě se bude asi jednat o částečné zastavení exekuce neboť jsem neuhradil minulé firmě plnou dlužnou částku ale jen její část. Dále jsem se dočetl že je několikadenní lhůta k podání takové žádosti. Jak jsem uvedl tak soud už proběhl někdy v březnu/dubnu 2016 mám tedy stále šanci že exekutor veme vpotaz moji žádost?

Děkuji, Jan
 
Zdravím Vás, dle mého názoru nemáte co ztratit. tedy pokud se skutečně zdržujete v zahraničí a o věci jste se dozvěděl až od maminky, navíc nemusí být jasné, kdy se tak stalo. Pokud je pravda vše co uvádíte, dlouhodobý pobyt v zahraničí a nedoručení exekučního příkazu, tak by návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu. Pokud jste neuváděl pravdu, bude nutné postupovat jinak, např. podat návrh na částečné zastavení exekuce v rozsahu úhrady dluhu či požádat věřitele o odpuštění příslušenství, ale to až po splacení jistiny, dříve tak nečiňte.
 
Děkuji, Jak právě procházím jen narychlo ofocený dokument tak to vypadá, že první společnost si částku navýšila skoro o polovinu na cca 190.000kč a před r 2016 ji přeprodala druhé společnosti a ta po mě teď žádá cca 235700kč. částka u které jsem se zastavil s placením je 78900kč.

Je možné vám někde zaslat ofocené tyto dokumenty? neboť nějak se vnich ztrácím : (. Dále můj email první společnosti byl na konci 7/2015 obsahující informace že nejsem schopen dočasně splácet.

Děkuji Jan
 
Zdravím Vás, naše poradna bohužel funguje po internetu a proto by bylo velice obtížné provést to co žádáte, i když Vám rozumím. Pokud byste chtěl, bylo by nejlepší, abyste se v této věci a se všemi podklady obrátil přímo na advokáta, který by Vás v dané věci zastupoval. Kontakty na advokáty naleznete na stránkách http://www.advokatikomora.cz nebo na http://www.cak.cz.