Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.069.350

Exekuce po uhrazení dluhu - neoprávněné vymáhání přeplatku dluhu

Odesláno: 
Otevřeno 70734 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
soudili jsme se s dodavatelem o dodané zboží, i přesto že nikdy neprokázal že jej dodal uznali jsme část dluhu aby jsme urychli celé řízeni. Po ústní dohodě mu byla částka zaslána na účet ve 3 splátkách, avšak nechtěli jsme hradit soudní náklady a odvolali se ke krajskému soudy, který tyto náklady značně snížil. Bohužel ve chvíli kdy protistrana zjistila, že byli tyto náklady sníženy, podali exekuční návrh na zbylou částku, která se měla ještě dle dohody uhradit (poslední 15 tis.) tento návrh byl podán 26.7. samozřejmě dle dohody jsme odeslali zbylou částku k poslednímu dni v měsíci tedy 31.7. přesto že jsme vše uhradili jak bylo dohodnuto a zpětnou kontrolou zjistili že přeplatili i podle rozhodnutí soudu o 10.000 Kč byla zahájena exekuce: tedy návrh byl podán 26.7. k pověření exekutora došlo 12.8. vyrozumění a výzva 24.8. exekuční příkaz 30.8. již na základě vyrozumění jsme kontaktovali exekutorský úřad kde nám sdělili, že jedinou možností je úhrada, i přesto jsme odeslali žádost o zastavení exekuce se všemi doklady i následným rozsudkem, kontaktovali opět exekuční úřad, který jen opakuje že máme částku uhradit se všemi náklady a následně jí vymáhat po oprávněném. Během prvního hovoru s exekutorským úřadem vyšlo najevo že "oprávněný" úřadu sdělil že částka je uhrazena, ale až po vydání všech výzev a příkazu, v tuto chvíli to ale úřad popírá a na jakoukoliv e-mailovou korespondenci nereaguje. Je to možné? můžeme něco dělat?
 
Zdravím Vás, pokud by exekutorský úřad návrhu na zastavení exekuce nevyhověl, měl by spis postoupit soudu k rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce. Víte ono je možné i řešení, které navrhuje soudní exekutor, který se opírá o to, že poslední splátka byla uhrazena až po podání návrhu na nařízení exekuce. Kdybych byla exekutorem já, osobně bych exekuci zastavila a náklady exekuce bych požadovala uhradit po oprávněném, neboť on nepodal návrh na zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), protože mám za to, že tento postup by byl procesně čistější.
 
Dobrý den, byla na nás podaná exekuce.
v tomto případě se jedná prakticky o pomstu (oprávněného) dluh nikdy neprokázal, ale než se dohadovat uznali jsme ho.
Bohužel, jsme přistoupili na to, že že celkovou částku uhradíme na části to jsme splnili. dva dny před poslední dohodnutou úhradou podal oprávněný exekuční návrh. Samozřejmě nám, přišel exekuční příkaz atd. podali jsme návrh na zastavení exekuce, ke které se oprávněný vyjádřil snad po měsíci že s ní nesouhlasí i přesto že jsme všechny doklady doložili, vzhledem k tomu že k už od doručení dopisu exekutora uběhla delší doba byla nám na účtě zablokována celá částka. exekutor zatím předal věc soudu.
v případě oprávněného mu soud neuznal náklady řízení což ho asi naštvalo. ( důvod jednání) je ale možné aby nám exekutor i přes to že je vše doloženo a jasné, částku zablokoval? i přesto že se věc není dořešena? počítám že jde spíše o to kdo bude hradit exekutora.
 
Zdravím Vás, zde bez možnosti vidět exekuční příkaz soudního exekutora asi nemohu jednoznačně odpovědět. Jde o to, že jedná-li se o přikázání pohledávky z účtu povinného tzv. "blokace účtu povinného", tak je exekutory prováděna co nejdříve a většinou předchází okamžiku doručení exekučního příkazu o přikázání pohledávky z účtu povinného samotnému povinnému. Je to tak proto, aby povinní nevybírali peníze z účtu před vydáním exekučního příkazu a na exekutory by poté nečekali účty povinných s nulovými či zápornými zůstatky, Pokud by se jednalo o tento případ, postup exekutora chápu. Pokud by byl exekutorský příkaz vydán poté co jste podali návrh na zastavení exekuce, být exekutorem asi bych raději vyčkala na rozhodnutí soudu (tedy pokud jste vše doložili jak uvádíte). Máte však pravdu v tom ohledu, že jde o to, kdo bude hradit náklady exekuce a odměnu exekutora. Je-li pravda to co uvádíte, mám za to, že náklady exekuce, včetně odměny exekutora by měl hradit oprávněný, neboť on neuváženě podal návrh na nařízení exekuce na Váš majetek. Nicméně obsah listin neznám takže skutečně nemohu soudit.