Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.064.781

Jak zjistit všechny dluhy pro insolvenci, oddlužení, osobní bankrot

Odesláno: 
Otevřeno 1053 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Mám z roku 2013 několik exekucí a bohužel jsem to psychicky neustál a strčil hlavu do písku. Chtěl bych to teď vyřešit s pomocí oddlužení. Chci se zeptat zda-li sou si sám dohledá mě závazky nebo je musím dohledat já? Kde si mohu veškeré své exekuce a dluhy zjistit a také kam si v případě kontaktování exekutorů nechat zaslat aktuální vyčíslení aktuálních dluhů aniž bych ohrozil blízké návštěvou exekutora? Kam si mohu tyto písemnosti nechat doručit? Vyřešila by to datová schránka a bude u insolvenčního soudu jako dostačující k uznání, že jsem takto zadlužen?
Děkuji mnohokrát
 
Zdravím Vás, v případě, že chcete podat insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, je soudu nutno doložit rovněž i listinami výši, pokud možno všech Vašich závazků, mám za to, že zejména těch exekučně vymáhaných. Soud si výši Vašich závazků rozhodně zjišťovat nebude, ale to je i dle insolvenčního zákona (zákon 182/2006 Sb.) věcí dlužníka.
Počet exekucí a alespoň jejich orientační výši lze zjistit na základě výpisu z Centrální evidence exekucí. Centrální evidence exekucí je vedena Exekutorskou komorou České republiky, stránky http://www.ekcr.cz. Tento výpis je zpoplatněn. Bohužel výpis z Centrální evidence exekucí není dokladem o aktuální výši jednotlivých exekučně vymáhaných závazcích dlužníka, proto je vhodné, abyste ještě před podáním insolvenčního návrhu písemně požádal jednotlivé exekutory u nichž máte vedeny exekuce o aktuální vyčíslení dlužných částek. Exekutoři by Vám měli vyhovět a aktuální dlužné částky by Vám měli sdělit. Aktuální dlužné částky u exekučně vymáhánaých závazků lze rovhěž doložit i aktuálními exekučními příkazy vydanými jednotlivými exekutory. Ano vyčíslení dlužných částek je možné nechat zaslat i do datové schránky.
U odstatních závazků lze doložit jejích aktuální výši buď aktuálními výzvamiu k úhradě nebo i vyčíslením výše dlužné částky jednotlivými věřiteli.
Jen dodávám, že ze svýcm příjmů musíte být schopen uhradit alespoň 30% zavazků svých nezajištěných věřitelů spolu s odměnou insolvenčního správce ve výši 65.340,- Kč