Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.073.629

Exekuce na promlčený dluh - jak se bárnit a vznést námitku promlčení? (dluh potvrzený soudem)

Odesláno: 
Otevřeno 900 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
1999 jsem prohrál soud kdy jsem při ukončení nájmu prodejny neuhradil poslední dva nájmy jelikož při převzetí prodejny jsem uhradil původnímu nájemci za přítomnosti majitele prodejny (který část peněz dostal) 200 tis. Kč za provedené úpravy – vylepšení nemovitosti (nové výlohy a reklamní neon nad prodejnou). Bohužel majitel měl lepšího právníka než já a nebylo mi to započteno a ani nijak zohledněno. Můj právník mi tenkrát řekl, že pokud nezaplatím, tak to bude po deseti letech promlčeno a dostane se mi tak spravedlnosti.
Deset let uplynulo v klidu a nyní bylo 20.5.2016 vystaveno nařízení exekuce.
Lze v této situaci ještě něco dělat?
Děkuji za radu a přeji hezký den.
 
Zdravím Vás, jen se zeptám, kdy dané soudní rozhodnutí nabylo právní moci, pokud by to bylo v roce 2005 či v počátkem roku 2006, tak by exekuční vymáhání pohledávky mělo být promlčeno, neboť doba právo oprávněného exekučně vymáhat pohledávku po povinném se promlčí po 10 letech od právní moci exekučního titulu, tedy onoho soudního rozhodnutí.
Pokud by tomu tak bylo, bude nutné podat k soudnímu exekutorovi, který tuto pohledávku exekučně vymáhá návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.) a argumentujte, tak, že právo oprávněného exekučně vymáhat tuto pohledávku je promlčeno, neboť exekuční titul nabyl právní moci více než 10 let předtím, než byl podán návrh na nařízení exekuce, což je nutné doložit jak úředně ověřenou kopií exekučního titulu tak i listinami od exekutora, z nichž je zřejmé, kdy byl podán návrh na nařízení exekuce. A proto tedy máte za to, že je zde z důvodu promlčení dán zákonný důvod pro zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu.