Počet stránek ve webu: 41.368


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.942.077

Znovuotevření exekuce - exekutor "zapomněl" vymáhat náklady exekuce

Odesláno: 
Otevřeno 1283 x
1 odpověď
 
11/2015 byl zablokován exekutorkou můj účet, jsem druhý manžel povinné. 2007 si vzali za manželství půjčku a v zápětí v roce 2008 rozvedli a já v tomto období manželku ještě neznal. Půjčka nebyla splacena a téhož roku 2008 byla vydána exekuce na jejich majetek, stejně zůstal nedoplatek. S manželkou jsme se brali v únoru 2011.
Bývalý manžel 2012 vyhlásil insolvenci, kde se zmíněná exekutorka přihlásila, ale manželka celý dluh splatila, mám doklad vydaný tou samou exekutorkou, kde upozorňuje insolvenčního správce bývalého manžela, že exekuce byla již vymožena v plné výši vedením exekuce a přihlášku 28.1.2014 zrušila.
11.11.2015 přišel exekuční příkaz na moje konto, kde tvrdí zase ta samá exekutorka, že nebyla splacena a chce ještě za náklady. Odvolal jsem se již jednou, 16.11.2015, kde mi soudní exekutorka vše zamítla, to jsem ale ještě nevěděl a neměl doklad, kde tvrdí, že je vše splaceno.
Nevím, jak postupovat dál, myslím, že jde o vychytralost exekutorky, neboť u insolvenčního správce může nárokovat menší částku, nehledě na to, že lže. Konto mám dodnes (18.04.2016) blokované a činí mně to nemalé problémy. Já žádný dluh nikdy neměl.
S pozdravem Milan Rojt Domažlice.
 
Zdravím Vás, zde bude nejlepší, abyste se spolu se všemi listinami vydal k advokátovi u kterého se poradíte na dalším postupu ve věci. Je totiž docela podivné, aby exekutorka vzala zpět přihlášku v insolvenčním řízení s tím, že vše je uhrazeno a o několik měsíců později tuto pohledávku vymáhala po Vás jako po manželovi povinného, a to navíc po Vás, který s touto pohledávkou nemáte nic společného. Dle mého názoru je zde důvodu k podání návrhu na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. g), písm. h) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.). Tento návrh je nutné podat k exekutorce, která exekuci vede, jako přílohu přiložte usnesení o zastavení exekuce, a to jeho úředně ověřenou kopii, nebo kopii potvrzeníí o úhradě exekuce, dále bych přiložila i zpětvzetí přihlášky do insolvence. Dále bych argumentovala, tím, že Vy jste v pořadí druhým manželem povinné, což doložíte úředně ověřenou kopií oddacího listu a navíc, že exekučně vymáhaná pohledávka vznikla v roce 2007 tedy před vznikem manželství a není tedy součástí Vašeho společného jmění manželů. Z výše uvedených důvodů se tedy domníváte o tom, že exekuce by měla být zastavena. Pokud exekutorka požaduje úhradu nákladů po zastavení exekuce měla by doložit jejich vznik, a to ještě v době, kdy exekuce probíhala. Kontakty na advokáty naleznete na stránkách http://www.advokatikomora.cz nebo na http://www.cak.cz.