Počet stránek ve webu: 41.484


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.001.526

Vzdání se dědictví dlužníkem v exekuci - zdědění majetku potomky

Odesláno: 
Otevřeno 1852 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
dědictví cca 130.000 Kč po mém zemřelém otci.
Mám exekuci a nechci o peníze přijít (chtěla bych je uložit svým dvěma dětem). Mohu říci že se vzdávám děditství ve prospěch svých dětí - (jeho vnoučat) nebo své sestry (která ale není mého otce a s děditstvím nemá nic společného) Jde to nějak udělat?
Dědické řízení se má konat ve Strakonicích u příslušné notářky ale v pátek mi přišel dopis ze soudu v Litoměřicích (kde mám trvalé bydliště) že se mám dostavit k výslechu ohledně děditství po mém zemřelém otci. Nevím co po mě chtějí a jak se o tom vůbec v Litoměřicích dozvěděli a notářka ze Strakonic o tom rovněž nic neví. Soud je 21.4 čili za 4 dny moc Děkuji za Vaší rychlou odpověď.
Lenka
 
Zdravím Vás, pokud máte exekuci, měla byste dědictví, a to za předpokladu, že majetek otce převyšuje jeho dluhy přijmout. Z těchto peněz by poté byly uhrazeny Vaše exekuce a Vy byste měla klid.
Ano, je možné, abyste se vzdala dědictví ve prospěch svých dětí, ale je zde otázka, zda v tomto případě neriskujete i eventuální trestní stíhání pro trestný čin zkrácení věřitele. Na Vašem místě bych se poradila s advokátem, nebo přímo se soudem, popřípadě bych se obrátila přímo na notářku ve Strakonicích. Kontakty na addvokáty naleznete na stránkách http://www.advokatikomora.cz nebo na http://www.cak.cz. Popřípadě zkuste tento dotaz rovněž položit i kolegyni, která zde má na starosti problematiku dědictví.
Mám za to, že soudní jednání, ke kterému jste předvolána je pouze předběžné, kde se budou zjišťovat majetkové poměry Vašeho otce, proto se provádí v Litoměřicích, a to formou dožádání, abyste nemusela cestovat do Strakonic.
 
Děkuji za Vaší odpověd
 
Zdravím Vás, za málo. Od toho jsme tady. Kdybyste cokoli potřebovala, můžete se na nás obrátit.