Počet stránek ve webu: 43.247


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.761.128

Exekuce manželky a obstavení bankovního účtu manžela - jak požádat o odblokování účtu manžela?

Odesláno: 
Otevřeno 1141 x
1 odpověď
 
Dobrý den. Mám několik exekucí. Jsem vdaná a nyní obstavili účety manželovi. Jak postupovat, aby exekuce byla jen na můj plat a manžela se to netýkalo. Zůstali jsme bez prostředků. Máme 2 dětí. Děkuji za odpověd.
 
Zdravím Vás, bohužel pokud dluh vznikl za trvání manželství, exekutor může pohledávku vymáhat i po Vašem manželovi, neboť tento dluh je součástí společného jmění manželů (SJM).
Pokud by však dluh vznikl před svatbou, poté by bylo nutné podat návrh na zastavení exekuce v souladu s ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), kde bude nutné doložit, že exekučně vymáhaná pohledávka vznikla před svatbou a současně bude nutné doložit kopii oddacího listu, pokud možno úředně ověřenou.
Vašemu manželovi doporučuji, aby zašel na pobočku banky, u které je veden onen blokovaný účet a v souladu s ust. § 304b odst. 4 občanského soudního řádu, v tomto případě by Vám banka na základě žádosti manžele o výplatu peněz z účtu vyplatila polovinu peněz, které na účtu byly v okamžiku, kdy bance bylo doručeno rozhodnutí o výkonu rozhodnutí (nařízení exekuce), převyšuje-li tato částka nezabavitelnou částku, tedy dvojnásobek životního minima, tj. cca 6.800,- Kč. Jinak by manželovi měla být vyplacena částka ve výši cca 6.800,- Kč. O výplatu této částky však může áš manžel požádat pouze jedenkrát po celou dobu trvání exekuce přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného. O tom by měl být Váš manžel poučen. Váš manžel by se měl v zaměstnání dohodnout na výplatě mzdy v hotovosti nebo formou poštovní poukázky. Přeji Vám hodně štěstí.