Počet stránek ve webu: 43.318


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.881.446

Exekuce pro 13 let staré nepravomocné rozhodnutí soudu - neuznání, ignorování námitek dlužníka soudem

Odesláno: 
Otevřeno 1770 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
přítel zjistil, že má exekuci, ale nevěděl proč, přesto se to snažil řešit. Exekutor mu nesdělil, na základě čeho vymáhá. Konal vždy nárazově, velmi nevybíravě. Nyní se zjistilo, že mu nikdo nebyl schopen doručit po dobu 13 let směnečný platební rozkaz, nemohl vznést námitky, ani se vůbec bránit (zřejmě jde o podvodnou směnku). Navíc si přítel je jistý, že tu směnku nepodepsal, nevystavil, že v době vystavení směnky byl zřejmě v zahraničí. Teď soud napsal, že to nenabylo právní moci (celých 13 let! ) a nařídil jednání. Všechny námitky včetně soudního rozhodnutí (několika soudů! ) o nemajetnosti povinného smetl ze stolu, včetně možného podvodu (byly zpochybněny podpisy), nezohlednil ani pozdní podání, promlčení směnky, a nařídil exekuci. Jedná se stále o stejného soudce jako před 13 lety. Navíc každý dokument od soudu obsahuje chyby v datech. Exekutor konal již před tímto těch 13 let (bez nabytí právní moci). Přítel jako nemajetný nemá na právníka, rady mu poskytovala zatím občanská poradna při Charitě. Je z toho na zhroucení, pečuje o nemohoucí matku, sám má vážné zdravotní problémy. Nyní čeká na písemné vyhotovení a chce se odvolat.
Je to rozhodnutí krajského soudu.
Děkuji za odpověď
 
Zdravím Vás, pokud Vašemu příteli nebyl doručen exekuční titul, tedy směnečný platební rozkaz, je to samo o sobě důvodem pro zastavení exekuce podle ust. § 268 odst 1 písm. a) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.). Vašemu příteli tedy doporučuji, aby co nejdříve podal návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu. Nebyl-li Vašemu příteli směnečný platební rozkaz řádně doručen nemohl tedy nabýt ani právní moci ani vykonatelnosti. Exekučně vymáhat je možné jen pravomocná a vykonatelná rozhodnutí, proto je zde důvod pro zastavení exekuce.
Ohledně námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu uvádím, že podat úspěšně námitky je trochu složitější, nicméně, pokud by Váš přítel skutečně prokázal, že v době, kdy měl podepsat směnku byl skutečně v zahraničí, mohl by mít šanci na úspěch. V této věci se ještě můžete obrátit s dotazem na jiné kolegy, směřujte jej kolegovi, který se zde zabývá obchodním právem, neboť právo cenných papírů patří do práva obchodního.