Počet stránek ve webu: 43.318


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.881.510

Vysoký nesplatitelný dluh a mnoho exekucí - jak postupovat?

Odesláno: 
Otevřeno 4454 x
5 odpovědí
 
Dobrý den,
2009 jsem podnikal a byl jsem bílý kůň a podveden teď mám 18 exekucí a nevím co dělat, jsem bez peněz a dělám na černo, abych si vydělal aspoň na jídlo a nájem, celkem jsou exekuce za 5.000.000 Kč. Je mi 44 let, dluhy nemůžu splatit, trápí mě to.
Děkuji.
 
Zdravím Vás, zde je možné jedno, a to postupně podávat návrhy na zastavení exekuce v souladu s ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), a to z důvodu nemajetnosti povinného, neboť průběh exekuce ukazuje, že nebudou uspokojeny ani náklady exekuce a do budoucna nelze předpokládat, že by to mělo být jinak i s ohledem na velikost Vašich dluhů. Takže řešení zde je. Dalším řešením by byla i insolvence, nicméně, zde byste musel mít takové příjmy, abyste byl schopen za 5 let uhradit minimálně 30% pohledávek nezajištěných věřitelů + odměnu insolvenčního správce. Pokud by na to Vaše příjmy nestačily, je možné si je pro účely insolvenčního řízení navýšit, a to formou darovací smlouvy či smlouvy o důchodu, kde by se Vám dárce či poskytovatel důchodu zavázal, že by Vám po dobu 5 let měsíčně přispíval určitou částkou, která by byla poukazována insolvenčnímu správci. Problém u Vás je však ten, že dárci či poskytovatelé důchodu by museli hradit pravidelně a muselo by jich být více a částky by musely být asi trochu vyšší.
 
Moc děkuji za informaci a proto se zeptám na sepsání nemajetnosti, mohu vše napsat sám a poslat každému exekutorovi, nebo musím zaplatit právního zástupce který vše sepíše… Ptám se proto, že nemám nikoho kdo mě pomůže se splácením a insolvence nevím jestli mě povolí a hlavně nemám tolik peněz abych zaplatil 30% děkuji za informaci
 
Zdravím Vás, návrh na zastavení exekuce z důvodu nemajetnosti povinného si můžete sepsat i sám a poslat každému exekutorovi. Je velmi dobré zaslat jednotlivým exekutorům i kopie jiných exekučních příkazů, aby bylo jasné, že máte více exekucí a že jste tedy skutečně nemajetný.
 
Dobrý den, moc děkuji za radu, jen mám jednu prosbičku mohl bych vás poprosit o pomoc jak by měl vypadat ten dopis pro exekutory. Mám to napsat podle sebe a nebo to musí mít nějaký řád. Moc děkuji za radu. Nevím jak to mám napsat aby mě to nevrátily, ještě jednou děkuji Petr
 
Zdravím Vás, návrh na zastavení exekuce můžete napsat klidně sám, jen zde musí být výslovně uvedené, že žádáte (navrhujete) zastavení exekuce pro nemajetnost povinného v souladu s ust. § 268 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.). Bylo by však vhodné, abyste jednotlivým exekutorům svoji nemajetnost rovněž prokázal, a to např. kopiemi exekučních příkazů jiných exekutorů.