Počet stránek ve webu: 43.234

vzory odvolání plné moci