Počet stránek ve webu: 43.247

vyplacení celé nezabavitelné částky