Počet stránek ve webu: 40.662

stanovení výše škody