Počet stránek ve webu: 40.724

stanovení výše škody