Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Sešly se mi dvě exekuce, obě jsem zaplatil. Od 2010 mám datovou schránku. Problém je, že jedna exekuce byla za pokutu (auto) z 2009 a 2015 údajně poslal Celní úřad cosi mému bývalému zaměstnavateli (odešel jsem v r. 2012), takže jsem ani neměl tušení o to, že se něco řeší.

Dále Obvodní soud mi nedoručil do datové schránky, tedy DS platební příkaz na 4.500 Kč a teď mi exekutor zablokoval účty a musel jsem u něj zaplatit 10.000 Kč (a to jsem dostal 3.000 Kč slevu). Co teď? Podle zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, § 17 odst. 1) má soud povinnost mi podobné věci posílat. (našel jsem i judikáty NS na toto téma). Mohu požadovat náhradu škody od Obvodního soudu (resp. od Ministerstva spravedlnosti) za nesprávný úřední postup (nedoručení platebního rozkazu do datové schránky)? Jakou formou? Žádost? Správní žaloba? Jiný? Díky moc.  

 

ODPOVĚĎ:
Pokud Vám vznikla škoda z důvodu nesprávného úředního postupu soudu, můžete požadovat její náhradu, a to po státu, konkrétně Ministerstvu spravedlnosti. V písemné žádosti je třeba uvést, kdo ji podává, v jaké věci (popis okolností nejlépe s odkazem na jednotlivé spisové značky), ke kterému úřadu, čeho se domáháte (stanovení výše škody a nemajetkové újmy) datum, podpis.
Pro přiznání nároku platí následující promlčecí lhůta:
(1) Nárok na náhradu škody podle tohoto zákona se promlčí za tři roky ode dne, kdy se poškozený dozvěděl o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá. Je-li podmínkou pro uplatnění práva na náhradu škody zrušení rozhodnutí, běží promlčecí doba ode dne doručení (oznámení) zrušovacího rozhodnutí.
(2) Nejpozději se nárok promlčí za deset let ode dne, kdy poškozenému bylo doručeno (oznámeno) nezákonné rozhodnutí, kterým byla způsobena škoda; to neplatí, jde-li o škodu na zdraví.
(3) Nárok na náhradu nemajetkové újmy podle tohoto zákona se promlčí za 6 měsíců ode dne, kdy se poškozený dozvěděl o vzniklé nemajetkové újmě, nejpozději však do deseti let ode dne, kdy nastala právní skutečnost, se kterou je vznik nemajetkové újmy spojen. Vznikla-li nemajetková újma nesprávným úředním postupem, neskončí promlčecí doba dříve než za 6 měsíců od skončení řízení, v němž k tomuto nesprávnému úřednímu postupu došlo.  

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.