Počet stránek ve webu: 43.319

škoda způsobená oznamovatelem