Počet stránek ve webu: 41.304

škoda způsobená oznamovatelem