Počet stránek ve webu: 43.307

povinný k náhradě škody