Počet stránek ve webu: 43.133

plnění dluhu z dlužníkova majetku