Počet stránek ve webu: 43.284

paušální částka za nájemné