Počet stránek ve webu: 41.683

paušální částka za nájemné