Počet stránek ve webu: 42.859

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Od začátku 2022 jsem si pronajala pokoj v bytě 2+1, bydlí tam se mnou jedna spolubydlící. Nájemní smlouvu jsme s majitelem uzavřeli na rok s tím, že nájem činí 7.500 Kč VČETNĚ záloh na energie, vodné a stočné. Teď majitel přišel s tím, že už nyní máme ve srovnání s nájemci z předešlých let větší spotřebu vody a že je potřeba nájem zvednout o 500 Kč na osobu, abychom na konci roku nemusely doplácet 12.000 Kč.

Pokud by byl nějaký přeplatek, zpětně nám ho prý vrátí. Stav vodoměru jsem si při nastěhování bohužel nezkontrolovala, tzn. nemohu si ověřit, jestli máme takovou spotřebu, jak majitel tvrdí. Očekávala bych nicméně, že tak či tak nájem nastavil s ohledem na rostoucí ceny energií (prý však vycházel ze situace dva roky nazpět, takže zřejmě ne). Máme mu na zvýšení nájmu přistoupit? A má případně nárok požadovat po nás na konci roku doplatek? Děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu vyplývá, že nájemné a související služby byly sloučeny do paušální částky (více v § 9  zákona č. 67/2013 o službách). V případě takto stanoveného nájemného a plateb za služby se roční vyúčtování neprovádí, čili se nehradí nedoplatek či nevrací přeplatek. Pokud tedy na zvýšení nájemního přistoupíte, nemáte pak nárok na vrácení vašeho přeplatku, zároveň pronajímatel nebude mít nárok na uhrazení nedoplatku. Vyúčtování se provádí a nárok na uhrazení přeplatku či nedoplatku vzniká jen pokud je platba za služby stanovena zvlášť vedle pevně stanoveného nájemného.
Pokud je o zvyšování nájemného, pak pokud nebylo smlouvou dohodnuto něco jiného, postupuje se dle zákonné úpravy v § 2249 občanského zákoníku. Nájemné nelze zvýšit dříve než uplyne roční lhůta. Pronajímatel tedy nemá v současnosti nárok na zvýšení nájmu a vy tak můžete hradit nájemné ve výši 7.500,- Kč. Pronajímatel se může pokusit bránit soudně, úspěšný by však vzhledem k nedodržení roční lhůty úspěšný nebyl.

§ 9 zákona č. 67/2013 o službách:
Paušální platba
(1) Částku nájemného a částku za služby lze sloučit do samostatné paušální částky, pokud si to strany ujednají. Jako samostatnou paušální platbu lze rovněž ujednat pouze platbu za poskytované služby. V obou případech platí, že platby za poskytované služby se nevyúčtovávají.
(2) Písemná dohoda o paušální platbě nemusí být uzavřena se všemi nájemci.
(3) Na žádost příjemce služeb má poskytovatel služeb povinnost vystavit pro účely sociálních dávek poskytovaných v oblasti bydlení podrobný rozpis paušální platby s vyčíslením jednotlivých položek za zúčtovatelné služby.
(4) U nájmů uzavřených na dobu delší než 24 měsíců nebo na dobu neurčitou nelze do paušální platby zahrnout platbu za dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody a dodávku vody a odvádění odpadních vod; platby za tyto služby se musí vždy vyúčtovat.  

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.

Notice: Undefined index: cs-CZ in /www/doc/www.bezplatnapravniporadna.cz/www/components/com_comment/helpers/utils.php on line 252

Notice: Trying to get property of non-object in /www/doc/www.bezplatnapravniporadna.cz/www/components/com_comment/helpers/utils.php on line 252