Počet stránek ve webu: 40.661

obdarovaný brání v užívání nemovitosti