Počet stránek ve webu: 43.265

nerespektování judikatury Nejvyššího soudu