Počet stránek ve webu: 43.265

nedodržení termínu demolice