Počet stránek ve webu: 43.284

nabytí příjmu v podobě daru