Počet stránek ve webu: 42.859

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.002.884

Dodatečné povolení stavby

Odesláno: 
Otevřeno 144 x
1 odpověď
 
Stavím RD, jehož druhá polovina má jiného majitele. Původně šlo o chalupu, kdy já jsem chtěla zrekonstruovat svoji část, zejména střechu. Druhý majitel mi toto znemožnil s tím, že by jeho část spadla. Poté mě vmanimuloval do toho, že chalupu zboříme celou a postavíme nanovo - argumentoval tím, že jeho zdi by neunesly věnec. Věc se dělala bez povolení. Přišlo udání, načež stavební úřad nám sdělil, že stavbu povolí pouze jako stavbu, která není určena k bydlení. Nyní na stav. uradu změnili názor a za jistých podmínek nám stavbu povolí jako RD. Ráda bych svoji polovinu po dostavbě prodala. Jak by se tedy měla stavba z tohoto hlediska projektovat - jako dvě bytové jednotky (jedna moje druhá spolumajitele)?
Mám obavy, co spolumajitel dále zamýšlí. Z katastru jsem zjistila, že moje polovina chalupu už před rekonstrukcí k bydlení určena byla, ale jeho polovina nikoliv - pouze jako jiná stavba. Projektant komunikuje více s ním než se mnou a dodnes mi nedodal znění žádosti o dodatečné povolení. Bylo mi řečeno právníkem, že návrh na dodatečné povolení klidně mohl podat jen za spolumajitele a ne jménem nás obou, což by pro mě mělo právní následky. Nevím ale jaké a jak toto případně řešit.
 
Dobrý den,
pokud se nyní jedná o povolení stavby nového rodinného domu či přestavby stávajícího, pak je vhodné dům rozdělit na dvě bytové jednotky. Lze samozřejmě nabyt vlastnictví nového domu do ideálního podílového spoluvlastnictví, kdy můžete uzavřít dohodu o užívání domu, v níž se spolumajitelem dohodnete, kdo bude jakou část užívat. Prodávat se Vám však bude pravděpodobně lépe bytová jednotka, než ideální podíl, co se týče ceny.
Pokud jde o projekt, pak bude nejlepší osobně navštívit místně příslušný stavební úřad, a informovat se tam, zda se o vaší parcele vede nějaké stavební řízení.