Počet stránek ve webu: 43.133

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.061.449

Kontrolní prohlídka stavebního úřadu

Odesláno: 
Otevřeno 475 x
1 odpověď
 
Dobrý den
Na základě anonymního udání mě stavebního úřad vyzval podle § 132 odst. 1 a § 133 stavebního zákona k účasti na kontrolní prohlídce, na co má zcela jistě právo. Problém je v tom, že úřad doplnil větu „Při této kontrolní prohlídce budou kontrolovány veškeré bytové jednotky v objektu. Vlastník zajistí přístup do všech bytových jednotek za účelem zjištění jejich skutečného počtu a posledního právního stavu, povoleného stavebním úřadem. “
Jedná se o bytový dům s 5 pronajatými byty a já nemohu donutit nájemníky, aby mi byt zpřístupnili a sám do bytu vstoupit nemohu, jelikož by se jednalo o narušování domovní svobody.
Domnívám se, že dle podle § 172 odst. 3 stavebního zákona ani úředník nemá právo vstupovat do již řádně zkolaudovaných jednotek a má vstup jen na staveniště (tj. na jednotky ve výstavbě).
Je moje úvaha správná? Jak se mohu na prohlídce bránit? Napadlo mě dát úředníkovi klíče, ať si do bytů vstoupí sám na svoje vlastní riziko.
 
Dobrý den,

z Vašeho dotazu nevyplývá, z jakého důvodu byla kontrolní prohlídka nařízena, je však možné kontrolovat i již zkolaudované stavby, např. zda je užívána v souladu s povoleným účelem (§ 172 odst. 1 písm. b) stavebního zákona). V takovém případě pak mohou úřednici stavebního úřadu vstupovat po předchozím upozornění vlastníka stavby. Do obydlí (tedy i do jednotlivých bytů) je pak stavební úřad oprávněn vstupovat dle § 172 odst. 3 stav. zákona „jen pokud je to nezbytné pro ochranu života, zdraví nebo bezpečnosti osob. Pokud je obydlí užíváno také pro podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti, může do něj oprávněná úřední osoba vstoupit též, je-li to nezbytné pro plnění úkolů veřejné správy podle tohoto zákona. Uživatel obydlí je v uvedených případech povinen oprávněné úřední osobě vstup do obydlí umožnit. “. Je tedy otázkou, zda účel prohlídky odpovídá důvodům uvedeným ve výše citovaném ustanovení. Pronajímatel má dle občanského zákoníku právo vstoupit do bytu pokud k tomu má oprávněný důvod, avšak po předchozím upozornění nájemníků, nicméně zde nejde o vstup pronajímatele, ale o vstup úřední osoby. Uživatelé bytu (nájemníci), pak jsou sami povinni vstup úřední osobě umožnit, a pokud by tak neučinili, může stavební úřad prohlídku nařídit a využít služeb policie.