Počet stránek ve webu: 43.234

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.082.298

Uznání dluhu

Odesláno: 
Otevřeno 132 x
1 odpověď
 
Dobrý den, před rokem mi neplatil nájemce nájem za byt. Tak jsem s ním sepsal uznání dluhu, které jsem našel na internetu, kde byla rozhodčí doložka. Po roce přestala platit tak jsem se chtěla spojit s rozhodcem a na internetu mi to píše, že ukončil činnost. Kam se v tom případě mám prosím obrátit? Jinak se jednalo o JUDr. Milan Ficek ev. č. u ČAK 50245. Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,

v takovém případě se budete muset obrátit na soud s návrhem na jmenování rozhodce. Můžete také podat žalobu o zaplacení dluhu přímo na místě příslušný soud.


Citace příslušného zákonného ustanovení (zákon č. 216/1994 Sb. , o rozhodčím řízení) :
§ 9

(1) Jestliže strana, která má jmenovat rozhodce, tak neučiní do 30 dnů od doručení výzvy druhé strany, nebo nemohou-li se jmenovaní rozhodci ve stejné lhůtě shodnout na osobě předsedajícího rozhodce, jmenuje rozhodce nebo předsedajícího rozhodce soud, pokud se strany nedohodly jinak. Návrh může soudu podat kterákoli strana nebo každý z již jmenovaných rozhodců.

(2) Nedohodly-li se strany jinak, jmenuje soud na návrh kterékoli strany nebo rozhodce nového rozhodce, jestliže jmenovaný rozhodce se vzdá funkce rozhodce nebo nemůže činnost rozhodce vykonávat.