Počet stránek ve webu: 40.611

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.572.222

Dluh, platební rozkaz

Odesláno: 
Otevřeno 64 x
1 odpověď
 
Podala jsem k soudu žalobu na dluh, který byl dle smlouvy mezi mnou a dlužníkem (bývalý přítel) splatný 31.12.2018. Soud vydal platební rozkaz, proti němuž dlužník podal odpor a odůvodnil ho tím, že mi dělal v bytě nějaké úpravy a koupil různé věci, takže je ochotný mi vrátit jen částku odpovídající 1/6 dluhu. V žádném případě mu nic nedlužím, bydlel u mě rok zadarmo a úpravy v bytě si vymyslel, lže i v jiných vecech. Soudkyně ho vyzvala, aby své výdaje doložil, může si samozřejmě obstarat od známých paragony na cokoli. Nechápu, proč vůbec soudkyně akceptuje jeho tvrzení, když započtení nepřipadá v úvahu. Až bude nařízené jednání, co mi poradíte, jak se bránit lžím dlužníka?
 
Dobrý den,

započít lze pouze pohledávky na plnění stejné druhu - tedy např. v plnění v penězích. Žalovaný by tedy musel doložit existenci pohledávky, z níž vyplývá, že mu dlužíte určitý finanční obnos - pokud není žádný písemný důkaz, pak je nutné např. ústní dohodu či ústní uznání dluhu doložit jinými důkazy, což je prakticky nemožné. Tedy i v případě, že žalovaný soudu doloží faktury či jiné doklady, z nichž bude vyplývat, že uhradil částky za určité práce, pak z toho ovšem nevyplývá, že jste mu povinna tyto částky uhradit. To by vyplývalo až ze zmíněné dohody mezi vámi. Vy můžete navrhnout výslechy svědků, kteří doloží, že v bytě k žádným opravám či úpravám v předmětném období nedošlo.