Počet stránek ve webu: 43.166

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.067.977

Nedbalost v vyměřování základové desky

Odesláno: 
Otevřeno 429 x
6 odpovědí
 
Dobrý den, nedbalostí jsme udělali chybu při vyměřování základů, a stalo se že novostavba se posunula o 43 cm ke hranici sousedů (minimální vzdálenost 2 m od hranice jsme ale neporušili) a z druhé strany (shora) o 50 cm. Při kontrole stavebního úřadu na podnět souseda došlo ke kontrole, kde jsme to zjistili. Byla nám udělena pokuta bloková ve výši 5000 Kč. Mysleli jsme si že to pro nás končí, ale na stavebním úřadě nám oznámili, že v nejbližší době může dojít k řízení o odstranění stavby. Můžeme něco udělat, aby k tomu nedošlo? Takové řízení může trvat i několik let (soused je vytrvalý), máme hypotéku. Podotýkám že všichni sousedé ohlášení stavby podepsali. Teď se jim ale zdá že dům měl být postavený na jiné parcele a že jsme je oklamali. Jelikož jsme ale udělali chybu v umístění domu, jsou pozitivně naladěni, protože můžou nám vlastně přerušit stavění. Dům stavíme od března 2019, už je pod střechou. Sousede teprve teď nahlásili chybné umístění.
 
Dobrý den,

posunutí stavby oproti projektu je poměrně velký problém, neboť nebyly dodrženy podmínky územního rozhodnutí a stavebního povolení. Uložení pokuty a následné řízení o odstranění stavby je standardní postup stavebního úřadu. Nepředpokládám však, že by bylo o odstranění stavby rozhodnuto. Vám však doporučuji podat žádost o dodatečné územní rozhodnutí a stavební povolení, kdy stavební úřad řízení spojí do jednoho i s řízením o odstranění stavby a bude o všem jednat společně.
Situaci bude třeba také řešit s hypoteční bankou, proto Vám doporučuji banku o všem informovat a snažit se co nejdříve napravit nesoulad mezi skutečným a právním stavem.
 
Děkuji, žádost o dodatečné územní rozhodnutí můžeme podat aniž by bylo započato řízení o odstranění stavby? můžeme při této dodatečné žádosti dál stavět? pokud ne, na jak dlouho je potřeba zastavit stavění. děkuji
 
Žádost o změnu územního rozhodnutí a dodatečné stavební povolení můžete podat kdykoliv, tedy i před zahájením řízení o odstranění stavby. (V usnesení o zahájení řízení o odstranění stavby Vás stavební úřad jinak poučí o možnosti podat žádost o dodatečné povolení stavby ve lhůtě 30 dnů). Jestliže stavební úřad řízení o dodatečné povolení stavby zahájí, pak přeruší řízení o odstranění stavby a k uložení povinnosti pozastavit práce na stavbě pak nemusí dojít.
 
Děkuji.
Ještě asi jedna otázka mě napadá.
Po vyměření geodetem přesné chyby které jsme se dopustili, stavební úřad vydal písemné sdělení, že se jedná o zanedbatelnou chybu a že řeší situaci jako přestupek... i přes tento dokument může stavební úřad zastavit stavění?
Prosím tedy ideální postup pro nás: požáda ihned o dodatečné povolení (bez ohledu na to že sú nezahájil řízení o odstranění stavby) a na úřadě vyjednat abyhcom mohli dál pokračovat ve stavbě?
 
Dobrý den,

to je dost podstatná informace, v takovém případě totiž postačí, když dokumentaci skutečného povolení stavby předložíte stavebnímu úřadu až spolu s oznámením o užívání stavby (dříve tzv. kolaudace). Tato dokumentace nemusí být zpracována autorizovanými architekty ani inženýry.
 
děkuji mockrát za informaci, tohle mě trochu povzneslo na duchu... pokud je to možné zeptám se ještě ohledně změny stavby před dokončením.
1. TERASA - v projektu máme malou terasu bez zastřešení, uvažujeme ji ale zastřešit a zvětšit (štěrk+dlažba) - terasa bude přímo navozovat na dům - krokve uchycený ve fasádě, a vstupovat se na ní bude francouzskými okny z obývacího pokoje. Od stavebního úřadu se nemůžeme dozvědět, jaké dokumenty potřebujeme k dodatečnému povolení. Stačí požární zpráva a pohledy, řezy? popřípadě nestavět a po kolaudaci se na tuto situaci váže stavba bez povolení do 25m2???
2. OKNO - zmenšili jsme výšku oken o 15 cm - na základě souhlasu stavebního dozoru a taktéž jsme ve spíži přidali malinkaté okénku, ale teď všude se dozvídáme že se to takto nemůže a musíme zase žádat o dodatečné povolení... k tomu by stačila požární zpráva? projektant tvrdí že zakreslíme pouze jako změnu, akorát bojíme se at z toho pak není zbytečných dalších problemů. děkuji