Počet stránek ve webu: 43.214

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.080.035

Majetkové vypořádání

Odesláno: 
Otevřeno 335 x
2 odpovědi
 
Dobrý den, prosím o radu v červenci sem se rozešla s partnerem s kterým má jedno dítě a dvě s předchozího vztahu vlastníma spolu být každý polovinu vzhledem že ten rozchod byl emotivní a kvůli partnerovi pití alkoholu tak to dopadlo tak že být prodáme cena byla 2300 000 a přes RK podepsali jsme rezervaci na byt a poté mi nabídl že by mi tu svoji půlku odprodal tak jsem vše začala vyřizovat vyplatit sme se domluvili na částce 500 000 více o 30 tisíc než z prodeje stim že zaplatím pokutu RK já která činí 70 000 a teď mi přijde že zase z toho utíká a vše prodlužuje nechce moc spolupracovat. Myslíte že bych uspěla u soudu nebo že jsem v pravu si to odkoupit zajímala by mě zda by se přihlíželo k mě situaci všechny děti mám ve své péči vše bych to financovala hypotečním úvěrem a partner vlastní i ještě jeden svůj byt a má kam jít zda by mohl chtít více peněz než co jsme se domluvili nevím vadí mi že cizím by to prodal za méně než me. Na být vážně ještě cca 1200 000 hypo, 90 000 spotřební úvěr, 1400 Kč za předčasné splacení hypo a provize RK 103 tisíc a z prodeje by nám zůstalo cca 460 000 každému já mu nabízím 500 000 a že zaplatím pokutu RK a bylo by stim spojené plus dan z nabití
 
Dobrý den,

jestliže se bývalým partnerem dohodnete na odkupu jeho podílu, pak záleží jen na Vaší dohodě o výši kupní ceny. Kupní cenu si stanovíte sami v kupní smlouvě a není zde žádný zákonný nárok na úpravu ceny soudem. Pouze v případě, že by bývalý partner chtěl svůj podíl prodat třetí osobě, pak je povinen Vám nabídnout koupi podílu za úplně stejných podmínek (tzv. předkupní právo smyslu ust. § 1124 občanského zákoníku), kdy je povinen k nabídce přiložit již uzavřenou kupní smlouvu se třetí osobou a poté 3 měsíce vyčkat, zda vy své právo uplatníte (§ 2147). Pokud by tak neučinil, můžete se i soudě domáhat prodeje podílu Vám opět za stejných podmínek (cena, splátky apod.).
Dále máte možnost se spoluvlastníkem uzavřít dohodu o vypořádání spoluvlastnictví, kde si opět stanovíte cenu za vypořádání. Dle ust. § 1140 občanského zákoníku nikdo nemůže být nucen setrvávat ve spoluvlastnictví, čili pokud by nebylo možné uzavřít dohodu, nezbude Vám, než obrátit na soud s návrhem na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví a navrhnout, že Vám připadne celá nemovitost s tím, že spoluvlastník bude povinen vyplatit vypořádací podíl (stanovení samozřejmě dle tržní ceny nemovitosti).


§ 1124
(1) Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké. Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.
§ 1140
(1) Nikdo nemůže být nucen ve spoluvlastnictví setrvat.
(2) Každý ze spoluvlastníků může kdykoli žádat o své oddělení ze spoluvlastnictví, lze-li předmět spoluvlastnictví rozdělit, nebo o zrušení spoluvlastnictví. Nesmí tak ale žádat v nevhodnou dobu nebo jen k újmě některého ze spoluvlastníků.

§ 2147
(1) Nabídku učiní prodávající předkupníkovi ohlášením všech podmínek. Při nabídce se vyžaduje oznámení obsahu smlouvy uzavřené s koupěchtivým. Nabídka ke koupi nemovité věci vyžaduje písemnou formu.
(2) Přijme-li předkupník nabídku, uskuteční se koupě mezi prodávajícím a předkupníkem za týchž podmínek, jaké prodávající dohodl s koupěchtivým.
§ 1141
(1) Spoluvlastnictví se zrušuje dohodou všech spoluvlastníků; dohoda musí obsahovat ujednání o způsobu vypořádání. Jedná-li se o spoluvlastnictví nemovité věci nebo závodu, vyžaduje dohoda písemnou formu.
(2) Spoluvlastníci se vypořádají rozdělením společné věci, jejím prodejem z volné ruky nebo ve veřejné dražbě s rozdělením výtěžku, anebo převedením vlastnického práva jednomu nebo více spoluvlastníkům s vyplacením ostatních.
 
Dobrý den,

jestliže se bývalým partnerem dohodnete na odkupu jeho podílu, pak záleží jen na Vaší dohodě o výši kupní ceny. Kupní cenu si stanovíte sami v kupní smlouvě a není zde žádný zákonný nárok na úpravu ceny soudem. Pouze v případě, že by bývalý partner chtěl svůj podíl prodat třetí osobě, pak je povinen Vám nabídnout koupi podílu za úplně stejných podmínek (tzv. předkupní právo smyslu ust. § 1124 občanského zákoníku), kdy je povinen k nabídce přiložit již uzavřenou kupní smlouvu se třetí osobou a poté 3 měsíce vyčkat, zda vy své právo uplatníte (§ 2147). Pokud by tak neučinil, můžete se i soudě domáhat prodeje podílu Vám opět za stejných podmínek (cena, splátky apod.).
Dále máte možnost se spoluvlastníkem uzavřít dohodu o vypořádání spoluvlastnictví, kde si opět stanovíte cenu za vypořádání. Dle ust. § 1140 občanského zákoníku nikdo nemůže být nucen setrvávat ve spoluvlastnictví, čili pokud by nebylo možné uzavřít dohodu, nezbude Vám, než obrátit na soud s návrhem na zrušení spoluvlastnictví. Pokud se se spoluvlastníkem na vypořádání nedohodnete, můžete podat žalobu k soudu na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví a navrhnout, že Vám připadne celá nemovitost s tím, že spoluvlastník bude povinen vyplatit vypořádací podíl (stanovení samozřejmě dle tržní ceny nemovitosti).


§ 1124
(1) Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké. Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.
§ 1140
(1) Nikdo nemůže být nucen ve spoluvlastnictví setrvat.
(2) Každý ze spoluvlastníků může kdykoli žádat o své oddělení ze spoluvlastnictví, lze-li předmět spoluvlastnictví rozdělit, nebo o zrušení spoluvlastnictví. Nesmí tak ale žádat v nevhodnou dobu nebo jen k újmě některého ze spoluvlastníků.

§ 2147
(1) Nabídku učiní prodávající předkupníkovi ohlášením všech podmínek. Při nabídce se vyžaduje oznámení obsahu smlouvy uzavřené s koupěchtivým. Nabídka ke koupi nemovité věci vyžaduje písemnou formu.
(2) Přijme-li předkupník nabídku, uskuteční se koupě mezi prodávajícím a předkupníkem za týchž podmínek, jaké prodávající dohodl s koupěchtivým.
§ 1141
(1) Spoluvlastnictví se zrušuje dohodou všech spoluvlastníků; dohoda musí obsahovat ujednání o způsobu vypořádání. Jedná-li se o spoluvlastnictví nemovité věci nebo závodu, vyžaduje dohoda písemnou formu.
(2) Spoluvlastníci se vypořádají rozdělením společné věci, jejím prodejem z volné ruky nebo ve veřejné dražbě s rozdělením výtěžku, anebo převedením vlastnického práva jednomu nebo více spoluvlastníkům s vyplacením ostatních.
ohodné.