Počet stránek ve webu: 41.683


V této části poradny jsou přijímány dotazy v rámci online chatu s právničkou.
Dotazy jsou přijímány v sudé týdny v sobotu po 9. hodině.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.810.977

Dluh, žaloba, platební rozkaz

Odesláno: 
Otevřeno 187 x
1 odpověď
 
Bývalému příteli jsem na základě písemné smlouvy o půjčce se splatností do 31.12.2018 půjčila částku 24.000,- Kč, které jsem mu zaslala na účet. Po dvou marných výzvách k úhradě dluhu jsem podala k soudu žalobu na zaplacení uvedené částky s příslušenstvím. Soud vydal platební rozkaz, proti němuž žalovaný podal v zákonné lhůtě odpor a odůvodnil jej tím, že v době našeho soužití financoval nákupy zařízení do mojí domácnosti, ve které jsme společně žili. K tomu připojil seznam věcí, které jsem však ve skutečnosti prokazatelně platila já ze svého účtu, on se ve skutečnosti nepodílel ani na nákladech společného bydlení. Toto jsem na základě výzvy soudu uvedla ve svém písemném vyjádření k odporu. Očekávala jsem, že soud nařídí jednání, místo toho jsem obdržela výzvu, abychom se s žalovaným dohodli na osobě mediátora. Z osobních důvodů (domácí násilí – tr. řízení) odmítám s žalovaným komunikovat a setkávat se s ním, což jsem ve svém vyjádření také uvedla. Nechápu, proč soud vůbec bere v potaz lživá a neprokázaná tvrzení žalovaného o tom, jak investoval do mojí domácnosti, protože i kdyby tomu tak bylo, jak to souvisí s nesplaceným dluhem? Jak mám dál postupovat?
 
Dobrý den,
mediace je na principu dobrovolnosti a nikdo nemůže strany nutit, aby se jí účastnily nebo se dohodly. K mediátorovi může soud účastníky odkázat v majetkových sporech, pokud se domnívá, že by to mohlo účastníkům řízení pomoci. Nařídit, ale může pouze první setkání s mediátorem a pak je na stranách jestli tuto možnost využijí.

V případě, že mediátora nebudete kontaktovat a na nařízení setkání se nedostavíte, může soud zcela nebo zčásti Vám nepřiznat náhradu nákladů řízení. Jiný postih nehrozí.

Pokud absolvujete první setkání s mediátorem, dostanete potvrzení o tom, že jste nařízené setkání absolvovali. Toto potvrzení předáte soudu jako důkaz o tom, že jste uloženou povinnost splnili.

Nebude-li první setkání s mediátorem úspěšné, soud bude pokračovat v řízení.