Počet stránek ve webu: 40.345

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.542.156

Výživné a předběžná vykonatelnost

Odesláno: 
Otevřeno 378 x
1 odpověď
 
Díky Vaší poradně jsem zjistilla, že výživné pro nezl. dítě musí povinný platit po obdržení rozsudku ihned, rozsudek je předběžně vykonatelný. Otec začal posílat měsíčně 1.500,- Kč, poté rozsudek soudu 1. stupně zněl na 4.000,- Kč měsíčně plus doplatit dlužné výživné ve splátkách. Ty otec neplatil, proto jsem mu poslala oznámení o zesplatnění celého dluhu. Otec se proti rozsudku odvolal dál posílal 1.500,- Kč. Upozornila jsem písemně otce i jeho právníka na předběžnou vykonatelnost, ale otec nereagoval a jeho právník se mi vysmál s tím, že „mám být ráda, že jeho klient něco platí. “ Odvolací soud snížil otci výživné na 3.000,- Kč měsíčně a uložil mu celou částku dlužného výživného splatit do 30.9.2019. Přestože jsem při jednání soudkyni upozornila na předběžnou vykonatelnost rozsudku soudu 1. stupně, vůbec se tím nezabývala. Je nějaká cesta, jak dosáhnout zpětně (i do budoucna) postupu dle zákona?
 
Dobrý den,

rozsudky odsuzující k plnění výživného jsou předběžně vykonatelné, vyplývá to z § 162 odst. 1, občanského soudního řádu. Vykonatelnost tohoto rozsudku platí do té doby, než dojde k její přeměně, tzn. nahrazení vykonatelností konečnou nebo vykonatelnost odpadne tím, že je rozsudek změněn nebo zrušen. Tedy daný rozsudek soudu prvního stupně týkající se určení výživného otci platil a byl vykonatelný, do té doby než byl rozsudkem soudu druhého stupně (odvolacího soudu) změněn.

Na základě tohoto předběžně vykonatelného rozsudku jste v případě, že otec neplnil, jak měl, mohla podat návrh na nařízení exekuce. Tedy tento rozsudek do té doby, než byl změněn rozhodnutím soudu druhého stupně, byl vykonatelný a exekutor na základě tohoto rozhodnutí mohl vymáhat plnění, v případě, že otec neplnil svoji povinnost.