Počet stránek ve webu: 43.133

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.061.862

převod majetku v rodině

Odesláno: 
Otevřeno 535 x
1 odpověď
 
Můj syn má ve vlastnictví chatu s pozemkem, ale protože je alkoholik, nepracuje, jen občas brigáda, má spoustu dluhů. Chtěla bych jeho chatu přepsat na sebe, aby kvůli dluhům nepřišel o bydlení. Potřebovala bych poradit, jak postupovat a zda ho mám dát jako břemeno či ne.
 
Dobrý den,

převod majetku je možný mezi příbuznými formou darovací smlouvy, ale činíte-li tak z důvodu dluhů na straně Vašeho syna jako dárce nemusí být převod majetku vždy možný. Bude-li Váš syn čelit exekuci, může převod majetku být ze strany exekutora znemožněn z důvodu zákazu zatížení a zcizení.

Než podniknete jakékoli kroky, doporučuji si zjistit např. z výpisu centrální evidence exekucí, zda vůči Vašemu synovi nejsou vedeny nějaké exekuce. V případě, že by na Vašeho syna pro jeho dluhy byl v rámci insolvenčního řízení prohlášení konkurzu, mohl by insolvenční správce namítat došlo-li by k darování v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké, že se jedná o právní úkon bez přiměřeného protiplnění, který je neúčinný (§ 240 odst. 3 insolvenčního zákona).

Otázka zřízení věcného břemene má funkci spíš ochranou pro Vašeho syna, aby měl jistotu, že mu nemůžete znemožnit užívání nemovité věci a stejně tak další nástupce v případě, že byste chatu prodala nebo by byla předmětem dědictví.

V dané záležitost Vám doporučuji se obrátit na advokáta, který bude mít možnost se s celou záležitostí lépe seznámit a sepsat Vám potřebné listiny. Jejich seznam naleznete zde: http://www.advokatikomora.cz.