Počet stránek ve webu: 40.334

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.541.135

Možnost stavby na zahradě

Odesláno: 
Otevřeno 74 x
1 odpověď
 
Dobrý den,

Prosím Vás o radu. Mám poměrně specifický pozemek. Ráda bych si na něj umístila sklad na zahradní nářadí (zahradni domek) do 25m2 do 5m výšky, montovaný, postavený na pilotech/zemních kolících.
Pozemek je dle úp veden takto:
-TTP - sady a zahrady,
-zeleň významná pro zachování a obnovu místa krajinného rázu a dálkových pohledů
-leží mimo řešené území obce
-ochranné pásmo el. kabelového vedení
-3. zóna chko
-leží méně než 50m od hranice lesa
-území meliorace.

Je možné na pozemek umístit? Popřípadě mám uvažovat o jiné možnosti pro uskladnění např. maringotce?

Děkuji
 
Dobrý den,

v daném případě Vám doporučuji se přímo obrátit na příslušný stavební odbor, který je místně příslušný pro obec, ve které se nachází Váš pozemek, neboť v případě nutnosti to bude on, který bude rozhodovat a vzhledem k tomu, že v těchto věcech se názory úředníků liší, nerada bych Vám poskytla informace na danou záležitost, kterou bude pracovník příslušného stavebního odboru posuzovat jinak.

Dle § 103 odst. 1) písm. e) bod 1. stavebního zákona nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu stavby a zařízení, a to stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů a nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderná zařízení.

Dále pokud u příslušného stavebního odboru nepochodíte, zkuste se ještě obrátit na pracovníky odboru územního plánování na kraji, kteří Vám jsou schopni poskytnout po prostudování potřebných podkladů požadované stanovisko případně navrhnout další postup.