Počet stránek ve webu: 43.133

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.062.257

Výmaz člena dozorčí rady z OR

Odesláno: 
Otevřeno 1136 x
1 odpověď
 
Dobrý den, mám bych dotaz týkající se výmazu člena dozorčí rady z OR. Jsem členem dozorčí rady akciové společnosti (do OR zapsáno 5. 12. 2013). S touto společností však již několik let nemám nic společného, již v ní nepracuji, nemám o ní žádné informace ani nejsem s nikým z vedení v kontaktu. Chtěla jsem z této funkce odstoupit, a tak jsem v roce 2016 poslala na sídlo společnosti písemně mé odstoupení, dopis však nikdo v sídle společnosti nepřevzal a vrátil se mi zpátky. Nyní jsem se chtěla zaregistrovat na úřadu práce, tam po mě ale chtějí doložit potvrzení, že jsem za tuto funkci nepobírala ani nepobírám odměnu. Toto potvrzení mi však nikdo nechce podepsat. Kontaktovala jsem současného člena představenstva, který mi ale oznámil, že on odstoupil, již není statutárním orgánem společnosti a podle jeho slov jím není ani nikdo jiný (v OR ale pořád zapsán je). Nyní tedy neumím ani podat oznámení o odstoupení, ani mi nikdo nepotvrdí nepobírání odměny za tuto funkci pro úřad práce. Jak mám vzniklou situaci řešit? Navíc jsem se v červenci loňského roku vdala a změnila příjmení, v obchodním rejstříku jsem stále vedena pod svým příjmením za svobodna. Jak lze z funkce odstoupit? Děkuji.
 
Dobrý den,

dle zákona o obchodních korporacích může člen dozorčí rady odstoupit ze své funkce, nesmí však tak učinit v době, která je pro obchodní korporaci nevhodná. Není-li určeno společenskou smlouvou nebo smlouvou o výkonu funkce jinak, oznámí odstupující člen své odstoupení orgánu, který je zvolil, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení. V případě, že písemnost o odstoupení nebyla převzatá lze aplikovat doručení fikci.

Následně pokud oprávněná osoba nepodá návrh na výmaz Vaší osoby z obchodního rejstříku do 15 dnů ode dne, kdy jí tato povinnost vznikla, může návrh na zápis (výmaz) podat každý, kdo na něm doloží právní zájem a k návrhu na zápis přiloží listiny, jimiž mají být doloženy skutečnosti zapisované do veřejného rejstříku.

Návrh rejstříkovému soudu je nutno podat na formulářích, které se vyplní elektronicky, poté je vytisknete a podpis na nich necháte úředně ověřit. Formuláře jsou dostupné na http://www.justice.cz

S ohledem na skutečnost, že tato problematika není jednoduchá, doporučuji Vám obrátit se na advokáta, který Vám s výmazem Vaší osoby z obchodního rejstříku pomůže. Jejich seznam naleznete zde: http://www.advokatikomora.cz.