Počet stránek ve webu: 43.133

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.061.867

Výše minimální mzdy

Odesláno: 
Otevřeno 305 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
obracím se na Vás s dotazem: jaká je od 1. 1. 2019 výše minimální mzdy, když v pracovní smlouvě mám stanovenou týdenní pracovní dobu 37,5 hodiny? Pracuji ve firmě, která vyrábí plastové obaly jako dělnice (lisařka), v dvousměnném provozu, což ale není ve smlouvě nikde uvedeno. Zaměstnavatelem mi byl vydán platový výměr (dohoda o smluvní mzdě) na 598,50 Kč/den (79,80 Kč/hod). Zajímá mě, jestli je tato částka stanovena správně, pokud mám zaměstnavatelem stanovenou pracovní dobu (NE SJEDNANOU) a jestli by tak neměl dle zákoníku práce doplácet výši minimální mzdy do standartní doby 40 hod/týden tedy 638,25Kč/den (85,10Kč/hod).
Děkuji za informaci. Jana
 
Dobrý den,

u zaměstnanců pracujících v dvousměnném pracovním režimu je délka stanovené týdenní pracovní doby 38,75 hodin týdně. Vámi uvedená délka pracovní doby 37,5 hodin týdně se vztahuje na zaměstnance pracující v třísměnném a nepřetržitém pracovním režimu.

Od 1. 1. 2019 došlo k navýšení minimální mzdy i minimální zaručené mzdy. V nařízení č. 67/2006 Sb. , o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy naleznete jaká je pro Vaši pozici podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací stanovena minimální zaručená mzda

Při jiné délce stanovené týdenní pracovní doby než 40 hodin se hodinové sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy úměrně zkrácení týdenní pracovní doby zvyšují (§ 5 nař. 67/2006 Sb.)

Ve Vašem případě, s ohledem na skutečnost, že máte zaměstnavatelem stanovenou minimální mzdu a s ohledem na pracovní prostředí máte ze zákona nárok na kratší délku týdenní pracovní doby, měl by zaměstnavatel dle § 5 nařízení Vaši mzdu zvýšit.

Nebude-li ze strany zaměstnavatele mzda formou platebního výměru zvýšena, musí Vám Váš nárok kompenzovat formou odměn, tak aby Vám vždy byla vyplacena minimální zaručená mzda, která Vám náleží. Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v základním pracovněprávním vztahu podle § 3 zákoníku prácre. Mzda, plat nebo odměna z dohody nesmí být nižší než minimální mzda. Do mzdy a platu se pro tento účel nezahrnuje mzda ani plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli.

Nedojde-li ze strany Vašeho zaměstnavatele k nápravě, můžete dát podnět příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, který provede šetření a může i Vašemu zaměstnavateli za porušení pracovněprávních předpisů uložit sankci.