Počet stránek ve webu: 43.147

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.064.977

KÁCENÍ VELKÝCH STROMŮ

Odesláno: 
Otevřeno 353 x
2 odpovědi
 
Dobry den, prosím, odkdy do kdy je povoleno kacet stromy. A do jakeho prumeru kmene, ci vysky stromu, nemusim zadat o povoleni obecni urad? Jak daleko od hranice souseda pozzemku muze byt strom. , uz tu mam soused 20let smrk 10metrovy, jen metr od naseho plotu. DEKUJI, TOMAS
 
Dobrý dne,
kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny. Zmiňované období obvykle trvá od začátku listopadu do konce března. Je nutné se řídit i podle počasí v daném roce. S nástupem teplých dní a začátkem nového olistnění a rozkvětů stromů se toto vegetační období zkracuje.
Dle § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb. , o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, není třeba povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto dřeviny nejsou součástí významného krajného prvku nebo stromořadí. V takovém případě se povolení nevyžaduje
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin3),
d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

Po účinnosti nového občanského zákoníku tj. od 1.1. 2014 může vlastník pozemku má-li pro to rozumný důvod po sousedovi požadovat,, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice pozemků, a vysadil-li je nebo nechal-li je vzrůst, aby je odstranil. Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m (§ 1017 OZ). Toto ustanovení lze však použít pouze na stromy vysázené po 1. 1. 2014. U stromů, které byly vysázeny před 1. 1. 2014, se můžete domáhat po sousedovi, aby odstranil kořeny a větve stromu přesahující na Váš pozemek, pokud Vám to působí škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu (§ 1016 odst. 2 OZ).
 
Dobrý den, pokud daruji zdarma dar. smlouvou, já dcera, rodičům byt 1+1 v Ostravě v roce 2018. A rodiče mi daruji jinou darovací smlouvou zdarma v roce 2019 Dům v Brně. 1) Jedná se o ust. § 53 - Vzájemné darování - Zk. Opatření Senátu č. 340/2013 Sb.) a platí se z tohoto někým nějaká daň? Jde o to, že přece v průběhu let si někdy mohou dcera s rodiči něco darovat a přece se z tohoto snad daně neplatí? Děkuji, Johana
email: PavelNovak19891@seznam.cz