Počet stránek ve webu: 43.166

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.067.977

pozemky a zapsání cizího vlastníka do LV

Odesláno: 
Otevřeno 379 x
2 odpovědi
 
Dobrý den. V minulosti naši prarodiče vlastnili pole a lesy. Ty jim byly odebrány a po restituci jsme se snažili zjistit zda na ně máme nárok nebo nám bude něco vráceno (v r. 1998). Na katastru nám sdělili, že tam žádné pozemky nejsou. Včera (08.03.2019) nám přišlo oznámení z katastrálního úřadu o pozemkové úpravě, kde je náš zemřelý otec (zemřel 1984) veden jako vlastník a já s matkou jako potenciální dědic. Nikdy před tím jsme nebyli obeznámeni, že vlastníme nějaký pozemek. V LV je najednou také psán jako spoluvlastník 1/2 pozemku neznámá osoba, která s námi nemá nic společného (tamní podnikatel Eko farem, zastupitel, obce, který skupuje okolní pozemky). Pravděpodobně pozemky již několik let využívá pro pastvu dobytka. Do LV se zapsal v září 2018, jelikož jako zastupitel obce věděl, že budou probíhat pozemkové úpravu. Jak je možné, že nás obec ani katastr nikdy neinformovali, že tam máme pozemky (adresy mají k dispozici). Jak je možné, že do katastru se s 1/2 vlastnictví zapsala cizí osoba? Jak máme nyní postupovat, abychom cizí osobu z LV vymazali a získali zpět pozemky, které patřili kdysi naší rodině. Děkujeme
 
Dobrý den,
jde o tzv. duplicitní zápisy vlastnického práva, kdy katastrální úřad eviduje u nemovitých věcí zapsány dva i více vlastníků, kteří spolu nemají žádný vztah. Může vzniknout různými způsoby jedním z nich je například, pokud v rámci obnovy katastrálního operátu (§ 40 zákona č. 256/2013 Sb. , o katastru nemovitostí) vyjde najevo, že se pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem v terénu překrývá s pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí, přičemž u každého z těchto pozemků je zapsán odlišný vlastník, zobrazí se v katastru nemovitostí duplicitní údaj o vlastnictví.
Katastrální úřad však není oprávněn posoudit, která z těchto osob je skutečným vlastníkem, to přísluší soudu. Tedy dokud někdo nepodá určovací žalobu k soudu. Přistoupit k určovací žalobě je doporučováno až v případě, kdy máte opravdu přesvědčivé důkazní prostředky o tom, že jste vlastníkem, neboť došlo-li by v průběhu soudního sporu k tomu, že neunesete důkazní břemeno, může se stát, že soud takovou žalobu zamítne a katastr následně zapíše, že žalobce je vymazán a vlastníkem zůstává pouze žalovaný.

Je-li v katastru nemovitostí veden jako vlastník stále Váš otec, který nežije, je nutné, aby bylo dodatečně projednáno dědictví o tomto zjištěném majetku. Na základě rozhodnutí o dodatečném projednání dědictví katastrální úřad provede změnu vlastníka na Vás a Vaši matku. Následně pak jako vlastník můžete zvážit další postup formou určovací žaloby, který jsem již zmiňovala výše.

Vzhledem k tomu, že při určovací žalobě je nutné unést břemeno důkazní a tvrzení doporučuji se nechat pro toto řízení zastoupit advokátem. Jejich seznam naleznete zde: http://www.advokatikomora.cz.
 
Hranice pastvy.
Soused podniká s velkochovem. H dobytka. Těsně u rodinného domku kde se pase stádo dobytka které mne obtěžuje hlukem pachy hmyzem které na dobytku jsou a mám tam také studnu která je jediným pitným zdrojem a zásoby pitné vody rod domku. Chtěl bych se poradit jestli je možnost posunout hranici pastvy od rod. domku aby nedošlo znečistění vod. zdroje studny výkaly od dobytka a pachům a pod.
Děkuji Jiří Brůha