Počet stránek ve webu: 43.161

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.066.088

dodatečné projednání dědictví

Odesláno: 
Otevřeno 511 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
zůstavitelovo dědictví (slovenský občan) projednával slovenský soud a notář v roce 2013. Nyní se objevily pozemky zůstavitele na území ČR.
1) Kam se má podat návrh na dodatečné projednání dědictví – ke slovenskému soudu, kde probíhalo původní dědické řízení nebo musí proběhnout nové dědické řízení u českého soudu, který je místně příslušný podle polohy nemovitosti?
2) Musí návrh na dodatečné projednání dědictví (případně nové dědické řízení) podat dědic nebo může návrh podat kdokoliv?
3) Pokud dědic při projednání dědictví bude zastupován jinou osobou na základě plné moci, musí být tato plná moc úředně ověřená v ČR nebo SR?
Děkuji
 
Dobrý den,
o dědictví rozhoduje soud členského státu, na jehož území měl zůstavitel obvyklý pobyt v době smrti. Stejně tak by měl tento soud projednat i dodatečně nalezený majetek. Vzhledem k tomu, že se bude v daném případě postupovat podle slovenského práva, nemohu Vám na Váš dotaz zcela odpovědět. Doporučuji Vám obrátit se přímo na notáře, který o dědictví rozhodoval, aby Vám zaslal formulář plné moci a zároveň sdělil, jakým způsobem má být plná moc ověřena.