Počet stránek ve webu: 42.413


V této části poradny jsou přijímány dotazy v rámci online chatu s právničkou.
Dotazy jsou přijímány v sudé týdny v sobotu po 9. hodině.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.896.722

PLACENÍ FINANČNÍCH DANÍ

Odesláno: 
Otevřeno 174 x
1 odpověď
 
Dobrý den, mohu se zeptat na pojem : ust. § 53 - Vzájemné darování - Zk. Opatření Senátu č. 340/2013 Sb.). Zda se platí při vzájemném DAROVÁNÍ NEMOVITOSTI mezi příbuznými (rodič-dítě) některé z daní : 1) Daň z příjmu; 2) Daň z nabytí nemovitých věcí, či jiné daně? Děkuji, Kamila
 
Dobrý den,

obecně platí, že darování mezi příbuznými v přímé linii (rodiče – děti a naopak) je považováno dle § 10 odst. 3 písm. c) bod 1. zákona o daních z příjmů za bezúplatný příjem, který je od daně z příjmu osvobozen.
V případě vzájemného darování se jedná o specifický případ a Vámi uvedený paragraf nelze jednoznačně vyložit. Doporučuji obrátit se přímo na finanční úřad, který má od finančních expertů z Generálního ředitelství v těchto záležitostech dané pokyny jak postupovat.
Další možností je provést darování v rámci dvou samostatných darovacích smluv, na které se bude pohlížet jako na darování, které je od daně z příjmů osvobozeno.