Počet stránek ve webu: 43.166

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.067.979

Zástavní smlouva nemovitosti

Odesláno: 
Otevřeno 334 x
1 odpověď
 
Dobrý den, jsme 4 děti, naše maminka vlastní byt. Ikdyž jsme občas měly každý nějaké své finanční problémy, nikdy by nás nenapadlo zastavit její byt. Ovšem, v prosinci loňského roku toto udělala jedna naše sestra. Neplatila půjčky od banky, hrozila jí exekuce-450tisíc a tak pod tíhou této exekuce, kontaktovala svoji kamarádku, která pracuje pro Úvěrovou společnost. Naše sestra s touto společností potom podepsala úvěrovou smlouvu, na skoro 750tisíc. Problém je ovšem v tom, že tato úvěrová společnost požadovala záruku nemovitosti. A protože naše sestra nic nevlastní, napadlo jí, že v tom bude figurovat i naše maminka (72let). Zajeli proto k mamince a pod jistým nátlakem maminka podepsala zástavní smlouvu na svůj byt. Samozřejmě toto je teď vyznačeno v katastru. Naše sestra mamince přislíbila, že zhruba do května tato zástavní smlouva na její byt bude vzrušená, protože přítel naší sestry si tento závazek vezme na byt svůj. Ovšem je březen, my zatím žádnou snahu moc nevidíme a obáváme se toho, že zástavní smlouva na maminčin byt zrušena nebude. Proto bych se chtěla zeptat, jsme připraveni ostatní 3 sourozenci podat žalobu, jenom nevíme jakou, aby to bylo efektivní. Lze z toho nějak ven?
 
Dobrý den,
nový občanský zákoník upravuje v § 1796 tzv. lichevní smlouvy, kdy neplatná je smlouva, při jejímž uzavírání někdo zneužije tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení, nebo lehkomyslnosti druhé strany a dá sobě nebo jinému slíbit či poskytnout plnění, jehož majetková hodnota je k vzájemnému plnění v hrubém nepoměru. V těchto případech může být taková smlouva neplatná.

V případě, že při uzavírání zástavní smlouvy došlo k naplnění skutkových znaků uvedených v ustanovení § 1796 OZ, můžete se domáhat, aby o neplatnosti dané smlouvy rozhodl soud. Žalovat by však musela Vaše maminka jako účastník smlouvy.

Doporučuji Vám v případě, že se rozhodnete pro soudní spor obrátit se na advokáta ve Vašem okolí, který celou záležitost bude moci posoudit po prostudování všech potřebných podkladů a bude-li vše nasvědčovat tomu, že se jedná o lichevní smlouvu, Vám bude moci sepsat patřičnou žalobu. Jejich seznam naleznete zde: http://www.advokatikomora.cz.