Počet stránek ve webu: 43.234

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.083.774

Věcné břemeno - studna

Odesláno: 
Otevřeno 982 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
chceme Vás poprosit o radu. Těsně vedle našeho pozemku (asi 1 m) byla před sto lety zbudována studna. Dle pamětníků byla vyhloubena několika sousedy. Dnes (09.03.2019) již o tom ale nejsou zřejmě žádné doklady. Voda byla těmito sousedy také využívána a Obecní úřad na ni umístil pumpu. Ze začátku to byl výhradní zdroj vody. Později se voda ze studny používala jako užitková. Před několika lety se pumpa porouchala a Obecní úřad sliboval, že jí spraví. Minulý rok (r. 2018) se ale prováděla digitalizace pozemku a zjistilo se, že studna je umístěna na pozemku našeho souseda (asi jeden metr od obecní cesty). Soused vodu stále používá pomocí čerpadla na celou zahradu a odmítá, aby došlo k opravě pumpy a užívání vody ostatními sousedy. Máme nějakou šanci, abychom mohli vodu i nadále používat my a ostatní sousedé? Můžeme na obci požadovat, aby situaci řešila se sousedem sepsáním smlouvy na věcné břemeno? Soused se s námi o tom odmítá bavit a zakazuje OÚ pumpu spravit. Může si studnu přivlastnit i když ji nestavěl? Děkujeme za Vaši radu. S pozdravem Pichnerovi, přejeme hezký den
 
Dobrý den,

doporučuji Vám podívat se do katastru nemovitosti jakým způsobem je tam studna evidována, jestli dle nové právní úpravy došlo k splynutí vlastníka pozemku s vlastníkem stavby (studny) nebo zda je v katastru nemovitostí zapsána poznámka, že se jedná o stavbu, která není součástí pozemku.

Dále bude-li to možné můžete nahlédnout do stavební dokumentace evidované stavebním úřadem, zda-li neobsahuje nějaké dokumenty týkající se studny.

V případě, že otázku vlastnického práva ke studně vyřešíte a zjistíte, že Vám nesvědčí anebo případně jeho prokázání by bylo obtížné či nemožné, zkuste se ubírat možností zřízení služebnosti práva na vodu (odběr vody ze studny). Nemáte-li nějaké písemnosti nasvědčující tomu, že v minulosti došlo ke zřízení věcného břemene, neuspějete ani s uplatněním vydržení daného práva a v takovém případě bude záležet pouze na vlastníkovi studny, zda Vám umožní její odběr a to formou zřízení služebnosti práva na vodu anebo dle jeho jednotlivého souhlasu.

V daném případě vzhledem k tomu, že se nedochovaly nebo nebyly ani pořízeny žádné smlouvy o užívání studny se svého práva na vodu bez souhlasu souseda téměř nedomůžete. V rámci dobrý sousedských vztahů však působení obce může mít určitý vliv a souseda k nějakému vstřícnému kroku přesvědčit.