Počet stránek ve webu: 43.247

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.098.075

Převod pozemku během změny územního plánu ÚP a požadavek zrušení dodatků zavedení vodovodu, rozšíření cesty, ad.

Odesláno: 
Otevřeno 188 x
1 odpověď
 
Budu kupovat pozemek na který se v územním plánu vztahují dodatky (zavedení vodovodu, rozšíření komunikace). Chceme žádat o zrušení těchto dodatků - budeme žádat o změnu územního plánu, tedy ÚP. Zastupitelstvo nyní schválilo změnu ÚP a návrhy na změny lze zaslat do poloviny března. Do této doby však převod pozemku nestíháme, takže žádat o změnu bude současný majitel. Nebude nějaký problém v tom, když požádá současný majitel a např. za 2 měsíce se majitel změní a pozemek přepíše na mě? Majitel se vlastně změní v průběhu územně plánovacích změn.
 
Dobrý den,

dojde-li ke změně vlastníka v průběhu změny územního plánu, nastoupí nový vlastník do jeho postavení. Tedy po provedení změny vlastnického práva v katastru nemovitostí budete jako vlastník pozemku dotčený návrhem řešení oprávněn v řízení o územním plánu podávat námitky.