Počet stránek ve webu: 39.928

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.437.327

Převod pozemku během změny územního plánu ÚP a požadavek zrušení dodatků zavedení vodovodu, rozšíření cesty, ad.

Odesláno: 
Otevřeno 64 x
1 odpověď
 
Budu kupovat pozemek na který se v územním plánu vztahují dodatky (zavedení vodovodu, rozšíření komunikace). Chceme žádat o zrušení těchto dodatků - budeme žádat o změnu územního plánu, tedy ÚP. Zastupitelstvo nyní schválilo změnu ÚP a návrhy na změny lze zaslat do poloviny března. Do této doby však převod pozemku nestíháme, takže žádat o změnu bude současný majitel. Nebude nějaký problém v tom, když požádá současný majitel a např. za 2 měsíce se majitel změní a pozemek přepíše na mě? Majitel se vlastně změní v průběhu územně plánovacích změn.
 
Dobrý den,

dojde-li ke změně vlastníka v průběhu změny územního plánu, nastoupí nový vlastník do jeho postavení. Tedy po provedení změny vlastnického práva v katastru nemovitostí budete jako vlastník pozemku dotčený návrhem řešení oprávněn v řízení o územním plánu podávat námitky.