Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.481.319

Jak rychle převést nemovitost mezi kamarádkami bez kupní smlouvy a bez placení daně z převodu nemovitosti?

Odesláno: 
Otevřeno 116 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
máme dohodu o uznání závazku a splátkový kalendář mezi mnou a přítelkyní mého syna (dnes již bývalou) o tom, že v okamžiku úhrady dlužné částky převede nemovitost zpět na moje jméno.
Aby nám půjčila peníze, byla vytvořená kupní smlouva s tím, že po splacení celé částky do jednoho měsíce po úhradě převede nemovitost zase na nás.
Částka je splacená a ona se k převodu nemá. Daň z převodu jsem zaplatila já i když ona byla nabyvatel a teď chce další kupní smlouvu a pod.
Existuje nějaký rychlý, levný a jednoduchý způsob, jak tuto nemovitost převést zase na mě, aniž bychom platili zase daň z nabytí a pod.
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,

pro převod vlastnického práva k nemovité věci potřebujete nějaký právní titul, kterým je např. kupní smlouva nebo darovací smlouva. Bez tohoto právního titulu Vám katastrální úřad převod neprovede. Uzavřeli-li jste smlouvu o zajišťovacím převodu práva, budete mít lepší postavení v získání své nemovitosti zpět.

V daném případě se však bez smlouvy neobejdete a nevyhnete se ani daňové povinnosti.

Danou situaci jste měli dle mého názoru řešit již na začátku s advokátem, neboť se dala celá záležitost řešit i jinak než převodem vlastnického práva k nemovité věci a bývalá přítelkyně Vašeho syna by dostala podobné záruky jako provedeným převodem vlastnického práva. Doporučuji Vám převod vlastnického práva uskutečnit co nejdříve, neboť bez aktivního jednání bývalé přítelkyně se převodu vlastnického práva zpět na Vás se těžko domůžete.