Počet stránek ve webu: 43.234

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.081.853

Neoslovení dědice notářem pro malý majetek pozůstalého - co je to malý majetek?

Odesláno: 
Otevřeno 356 x
1 odpověď
 
Při dodatečném dědickém řízení 2017 (které jsem inicioval) jsem notářce ukázal otcovu závěť, ve které mi odkazuje zbylé majetky. Poslední větu závěti notářka nemohla přečíst, proto majetky z této věty neuvedla do usnesení. Já větu přečtu. Neuvedené majetky vlastní sestra, hodnota je větší jak 25.000 korun. Po přečtení závěti notářkou sestra souhlasila s dohodou.
V usnesení je uvedeno, že vdovec zemřel bez zanechání listiny o právních jednání pro případ smrti. Jak bych měl postupovat, abych získal ony neuvedené majetky ze závěti. V závěti bylo také uvedeno starší auto malé hodnoty. Notářka v původním první dědickém řízení oslovila pouze vypravitele pohřbu - sestru. Přitom jsme oba dva zařizovali a platili pohřeb napůl. Mne notářka neoslovila, ani jsem se neúčastnil prvního dědického řízení z důvodu "malého" majetku. Přitom majetek byl vyšší jak 25.000 Kč. ale ona si to nezjistila. Proto automobil získala sestra. Přitom v závěti mi ho otec odkázal. Musel jsem následně platit přepis 5 tisíc korun ze sestry na mě. Závěť
jsem použil až v dodatečném dědickém řízení. Nepochybila paní notářka?
 
Dobrý den,

hodnota majetku nepatrné hodnoty není stanovena přesnou částkou. Dle zavedené praxe se považuje za majetek nepatrné hodnoty majetek v hodnotě 10.000,-- Kč až 15.000,-- Kč, ale v jednotlivých případech se může lišit podle konkrétních okolností i o několik tisíc korun. Proti usnesení, kterým soud vydá majetek zůstavitele tomu, kdo se postaral o pohřeb, není přípustné odvolání. Pokud se kdykoliv v budoucnosti objevil majetek, který patřil zůstaviteli, provede se o tomto majetku pozůstalostní řízení podle ustanovení o dodatečném projednání dědictví.

V případě, že je sporné, kdo se postaral o pohřeb, soud vyšetří dědická práva všech, které vyrozuměl o jejich dědickém právu nebo kteří řádně uplatnili své dědické právo, jestliže dědictví neodmítli nebo zaniklo-li jim právo odmítnout dědictví nebo je-li odmítnutí dědictví neplatné anebo jestliže se k odmítnutí dědictví nepřihlíží.

Tímto postupem měl notář jako soudní komisař postupovat, jestli v některém případě pochybil, Vám nemohu bez bližší znalosti všech podkladů sdělit. V tomto případě byste se musel obrátit na advokáta ve svém okolí, který by měl možnost celou záležitost prošetřit. Jejich seznam naleznete zde: http://www.advokatikomora.cz. S ohledem na nízkou cenu majetku, který byl předmětem dědictví však zvažte, zda se Vám to vyplatí.