Počet stránek ve webu: 39.416

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.371.262

Stažení žaloby žalobcem a hrada nákladů řízení - kdo zaplatí advokáta a soudní poplatky?

Odesláno: 
Otevřeno 78 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
V řízení jsem nebyla žalovaná, ale žalobce a došlo ke stažení žaloby, protože žalovaný před jednáním soudu splnil požadavky. Od soudu přišlo vyrozumění, že řízení se zastavuje, proti čemuž se žalovaný nemůže odvolat a žalovaný je povinen uhradit náklady řízení ve výši 18000 do 3 dnů, což určitě nebude chtít, proto se ptám, jestli, když podá odvolání, bude to mít odkladný účinek na náhradu nákladů řízení.
Děkuji za odpověď.
 
Jak již jsem Vám uvedla, řádně podané odvolání má odkladný účinek. O možnosti podat odvolání musí být účastník řízení vždy v textu rozhodnutí poučen. V případě, že dané usnesení přímo uvádí, že odvolání proti němu není přípustné, tak soud k takovému odvolání nebude přihlížet.